Website Development Prices

Website Development Prices

Tuesday, September 15, 2015

Razumevanje publike i pronalazenje nise


Deo SEO plana je otkrivanje na koga ciljate sa vašeg websajta. Ovo nije uvek tako lako utvrditi. Zato postoji mnogo faktora, uključujući konkurenciju, posebne prednosti ili slabosti vlastite kompanije.
Mapiranje svojih proizvoda i usluga

Uspešan SEO zahteva temeljno razumevanje same poslovne organizacij. Šta proizvodi, usluge i vrste informacija i resursa koje vaša kompanija mora ponuditi?

Kao što sam već pomenula u prethodnom članku, kritična SEO aktivnost je shvatiti ko je u potrazi za onim što se pokušava promovisati, što zahteva temeljno razumevanje svih aspekata vaše ponuda. Takođe ćete morati shvatiti široke kategorije tržišta u koje vaši proizvodi spadaju, kao i koja od tih kategorija mogla bi se odnositi na delove vašeg websajta koje želite da napravite. Imajući takve delove na websajtu za tr kategorije, stvorate priliku za dobijanje traženog saobraćaja koji se odnosi na te kategorije.

Takođe treba uzeti u obzir poslovni razvoj i strategiju ekspanzije kompanije na početku procesa planiranja SEO. Razmislite o Amazon.com, koji je započeo kao knjižara, ali se razvio u wen prodavnicu opšte namene. Websajtovi koji prolaze kroz ove vrste promena možda bi trebali znatno se restrukturirati, a takve restrukturiranja mogla bi biti izvor velike SEO glavobolje. Predvidjajući te promene unapred pružate priliku preporučiti arhitektonske pristupe rešavanju tih promena.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.