Website Development Prices

Website Development Prices

Tuesday, September 15, 2015

Sta je Na-Stranici SEO?

Prvi i osnovni korak u SEO optimizaciji je “On Page” (Na-Stranici) optimizacija.

Na-Stranici SEO obuhvata:

1. sređivanje tj. prilagođavanje programskih elemenata HTML tagova:

  • meta podaci u zaglavlju,
  • alt tagovi slika,
  • sidro-tekst linkova,
  • title tagove,
  • strong i h1, odnosno tagove naslova
Vise o ovim pojmovima mozete pogledati na stranici Definicije.

2. dobra struktura websajta

3. kreiranje mape sajta

4. W3C validacija

Ukratko to je optimizacija onog dela sajta koji ne vide posetioci a Google ih svakodnevno skenira i prema njima između ostalog vrednuje vaš sadržaj.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.