Website Development Prices

Search Blog

Tuesday, June 9, 2015

Spajanje vise od dve tabele (Joinig more than two tables)

Pravilo glasi da se tabele spajaju  u parovima pomocu uslova za spajanje. 

Primer: ako zelite da znate koji su kupci kupili motore odredjenog tipa (zato sto mozda zelite da im posaljete obavestenja o tipu motora), potrebno je da analizirate odnose izmedju vise tabela.

Treba da nadjete kupce s najmanje jednom porudzbinom koja u tabeli stvari_porudzbina sadrzi ime motora Suzuki. Da biste od tabele kupci stigli do tabele porudzbine, upotrebite indentifikator sifrakupca. Da biste od tabele porudzbine stigli do tabele stvari_porudzbina, upotrebite indentifikator brojporudzbine. Da biste od tabele stvari_porudzbina stigli do odredjenog imena motora u tabeli motori, upotrebite brojmotora.

Posto uspostavite sve te veze, ispitajte da li se u imenima motora, nalazi rec Suzuki. i ispisite imena kupaca koji su kupili motore s tom recju u imenu motora.

To radi sledeci upit (ovaj sacuvajte kao spajanje-vise-do-dve-tabele.sql):
1. Pokrenite XAMPP. Kliknite na Admin u liniji MySQL-a ili ukucajte u address bar http://localhost/phpmyadmin/

2. Sa leve strane izaberite bazu podataka volimmotore.

Prioritet operatora (Operators Priority)

Ako se u istom trenutku koristi vise operatora, koji se koristi prvi?

Primer:

<?php
     echo "4 + 2 * 9";
?>

Ovaj fajl sacuvajte kao prioritet-operatora.php.

Da li ce prvo izracunati deo sa operatorom +, tako da se dobije 4+2*9=6*9=54 ili ce se prvo izracunati deo sa operatorom *, tako da se dobije 4+2*9=4+28=22?

Odgovor je 22. Zato sto operator * ima prioritet nad operatorom +.

Ako prioritet operatora nije u skladu sa onim sto zelite, mozete da upotrebite zagrade. 

Ako izraz promenite na (4+2)*9, dobicete 6*9=54. 

Primer:

<?php
echo "4 + 2 * 9 = ", 4 + 2 * 9, "<br>"; // R: 4 + 2 * 9 = 22
echo "(4 + 2) * 9 = ", (4 + 2) * 9, "<br>"; // R: (4 + 2) * 9 = 54
echo "4 + (2 * 9) = ", 4 + (2 * 9), "<br>"; //R: 4 + (2 * 9) = 22

?>

If at the same time you are using multi operator, which one to use first?

Example:

<?php
     echo "4 + 2 * 9";
?>

This file save as priority-operators.php.

To calculate which operator will be first used, operator +, so that you get 4 + 2 = 6 * 9 * 9 = 54, or it will be used the first operator *, so that you get 4 + 2 = 4 * 9 + 28 = 22?

Answer is 22. Because the operator * has priority over the operator +..

If operator precedence is not in line with what you want, you can use parentheses.

If you change the expression (4 + 2) * 9, you will get 6 * 9 = 54.


Example:

<?php
echo "4 + 2 * 9 = ", 4 + 2 * 9, "<br>"; // R: 4 + 2 * 9 = 22
echo "(4 + 2) * 9 = ", (4 + 2) * 9, "<br>"; // R: (4 + 2) * 9 = 54
echo "4 + (2 * 9) = ", 4 + (2 * 9), "<br>"; //R: 4 + (2 * 9) = 22

?>