Website Development Prices

Search Blog

Tuesday, December 22, 2015

Biranje ostalih svojstava kolona (Choosing other column properties)

Dva usko povezana pojma sa projektovanjem baza podataka su indeksi i kjucevi.

Indeks je nacin da se od baze podataka zahteva paznja prema vrednostima konkretne kolone ili kombinacije kolona.

Kljuc u tabeli baze podataka je sastvani deo procesa "normalizacije" koji se koristi u projektovanju slozenijih baza podataka. Postoje sve vrste kljuceva: primarni i strani (eng. foreign). Svaka tabela treba da ima tacno jedan kljuc, aprimarni kljuc jedne tabele je cesto povezan kao strani kljuc druge tabele.

Primarni kljuc mora da postuje tri pravila:
 • uvek mora da ima vrednost
 • ta vrednost ne sme nikad da se menja
 • ta vrednost mora za svaki zapis da bude jedinstvena u toj tabeli
1. Pokrenite XAMPP. Kliknite na Admin u liniji MySQL-a ili ukucajte u address bar http://localhost/phpmyadmin/.
2. Sa leve strane odaberite bazu podataka, u ovom primeru, motori i kliknite na tabelu motociklisti.

Sunday, December 20, 2015

Petlja while (Loop while)

Drugi vazan tip petlji su while petlje. Umesto da se koristi indeks petlje, ponavlja se ova petlja sve dok je zadati uslov tacan.

while (izraz) iskaz

Iskaz moze biti i slozen iskaz, koji se postavlja u velike zagrade. Petlja se ponavlja sve dok je izraz tacan. Ako ne zelite da se petlja ponavlja do beskonacnosti, morate nesto da uradite da iskaz dovede do toga da u nekom trenutku izraz postane netacan.

Primer: ako zelite da prikazete vrednost promenljive sve dok je njena vrednost manja od 12.

7 Najvecih Gresaka u Prodaji


1. Niste opsednuti prodajom
2. Ne slušate svoje kupce
3. Niste empatični
4. Govorite o karakteristikama umesto o koristima
5. U kupcu vidite protivnika
6. Niste skoncentrisani
7. Ne hvatate beleške

1. Niste opsednuti prodajom

Kao prvo, morate da volite posao koji radite - u ovom slučaju prodaju, i da mu budete potpuno posvećeni. Ima mnogo ljudi koji se bave prodajom, i koji se zovu prodaocima, komercijalistima, saradnicima, menadžerima prodaje itd., a koji sami sa sobom nisu raščistili da li žele da se bave ovim poslom. Kako je u procesu prodaje "ljudski faktor" od suštinskog značaja, posledice ovakvih nerazjašnjenih unutrašnjih dilema su nedovoljno samopouzdanje, nesigurnost i neizbežno - neuspeh.

Ako hoćete da budete uspešan prodavac, morate da budete apsolutno i potpuno "opsednuti" svojim poslom. Prvo, morate da budete ubeđeni da svojim proizvodom ili uslugom možete da zadovoljite potrebe svojih kupaca. Drugo, dok radite, morate da budete potpuno posvećeni svom poslu. To znači da nema "gledanja na sat", razmišljanja o tome kako bi bilo lepo da napravite pauzu i malo prošetate po gradu ili koji film bi mogli da odgledate u bioskopu. To, naravno, ne znači da treba da se odreknete ovih stvari i da sve vreme mislite na svoj posao.

Saturday, December 19, 2015

Pregovaranje sa kupcima


Brojne prodajne aktivnosti na poslovnom tržištu između prodavca i kupaca obuhvataju sposobnost pregovaranja.

Mada je cena najčešći predmet pregovaranja, značajni su i sledeći elementi:

 • vreme ispunjenja ugovora
 • kvalitet proizvoda i usluga 
 • obim kupovine
 • odgovornost za finansiranje
 • preuzimanje rizika
 • promocija i vlasništvo
 • bezbednost proizvoda

Najvažnije potrebne karakteristike i veštine koje morate posedovati za efektivno pregovaranje su:

Friday, December 18, 2015

SEO za Upravljanje Reputacijom


Zamislite da se tražite svoje brend ime u pretrazivacu i visoko u pretrazi rezultata je web stranica koja je vrlo kriticna prema vasoj organizaciji. 

SEO za menadžment reputacije je proces za neutralizaciju negativnih spominjanja vaseg imena brenda/kompanije u SERPs. U ovoj vrsti SEO projekta, vi cete teziti da zauzmete dodatn mesta u top 10 rezultata da bi gurnuli kriticke popise nize i s prve stranice. Vi mozete to postici koristeci drustvene medije, glavne medije, blog, vlastite web stranice i poddomene, i razne druge taktike.

SEO omogucuje taj proces kroz oba, stvaranje sadrzaja i promocije preko izgradnje veza. Iako je upravljanje reputacijom medju najzahtjevnijim od SEO zadataka (prvenstveno zato sto vrsite optimizaciju vise rezultata za upit, a ne za jedan), potraznja za ovakvom vrstom usluga je u porastu, kao sve vise i vise kompanija postaju svesni problema.

Evo nekoliko faktora za razmišljanje kada razmatrate o SEO za upravljanje reputacijom (ugled menadzmenta):

Kada upotrebiti

Ako pokusavate bilo zastitili svoj brend s negativnim rezultatima koji se pojavljuju na stranici 1 pretrazivaca ili ako zelite da gurnete prema dole vec postojeci negativan sadrzaj (skloniti makar sa prve stranice).

Ciljanje kljucnih reci

Mozda zelite koristiti alate za kljucne reci za istrazivanje, samo da vidite da li postoje popularne varijante koje Vama nedostaju.

Stranica i kreiranje sadržaja/optimizacija


Za razliku od ostalih SEO taktika, ugled menadzmenta ukljucuje optimizaciju domena na mnogo razlicitih podrucja da se degradiraju negativni rezultati. To uključuje koriscenje profila drustvenih medija, odnose s javnoscu (PR), novniske objave, i veze sa mreza websajtova koje mozda imete, uz klasicnu optimizaciju unutrasnjih veza i na-stranici elemenata.

8 načina za pridobijanje kupaca

 • Zvati kupca, ali ne proganjati ga,
 • Dajte priliku kupcu da vam kaže ne,
 • Pošaljite rukom pisanu poruku poštom,
 • Napravite neprekidan sistem kontaktiranja,
 • Podsetite kupca na dogovor,
 • Vodite evidenciju ko se javio, a ko nije, 
 • Utvrdite medij za komuniciranje koji kupac najviše preferira, 
 • Pokušajte poslednji put

1. Zvati kupca, ali ne proganjati ga. Jedno je biti uporan i ne predati se lako, ali upornost ne znači da treba da zovete vaše potencijalne kupce 5 puta dnevno. Treba da budete dosledni, ali i strpljivi. Uspešnim prodavcima su najbolji oni kupci sa kojima su bili najstrpljiviji i koje su zvali više puta u periodu od nekoliko nedelja i meseci, kako bi stupili u kontakt s njima. Većina uspešnih prodavaca u prodaji putem telefona slaže se kako treba pokušati barem četiri puta, kako bi stupili u kontakt sa vašim potencijalnim kupcem. U praksi je taj broj još veći, bliži je broju od osam pokušaja.

Thursday, December 17, 2015

Petlja for (Loop for)

for petlja u svakom prolazu izvrsava iskaz koji je u telu petlje (to moze biti i slozeni iskaz).

for(izraz1; izraz2; izraz3) iskaz

Objasnjenje: izraz1 omogucava da pripremite svoju petlju, cesto inicijalizacijom brojaca petlje (koji se jos naziva i indeks petlje), koji prati koliko je puta petlja izvrsena. Izraz se izvrsava pre izvrsenja petlje. Izraz2 sluzi za proveru. Petlja se ponavlja sve dok je njegova vrednost tacno. Ovde se obicno proverava vrednost brojaca petlje, Izraz3 se izvrsava posle izvrsenja iskaza u svakom prolazu petlje. Ovde se obicno povecava vrednost brojaca petlje. 

Primer: upotrebicemo petlju for da 3 puta odstampamo tekst. Petlja pocinje podesavanjem brojaca petlje ($loop_counter) na 0. Petlja u svakom prolazu povecava ovaj brojac, a onda proverava da li je brojac petlje prosao 3.

Tipovi podataka u MySQL-u (Data Types in MySQL)
Wednesday, December 16, 2015

Biranje tipova za kolone (Choosing the types of columns)

Kad jednom odredite tabele i kolone potrebne u bazi podataka, trebalo bi da odredite tip podatka za svaku kolonu. Kada pravite tabelu, MySQL zahteva da se za svaku kolonu eksplicitno navede koju vrstu informacija ce da sadrzi. Postoje tri osnovna tipa:

 • tekst (srting)
 • brojevi
 • datum i vreme 
Pravilno biranje tipova  za kolone odredjuje koje informacije ce moci da se cuvaju i na koji nacin. Takodje, pravilno biranje tipova utice na sveukupne performanse baze podataka. 

Mnogi tipovi prihvataju neobavezan atribut Length. koji ogranicava duzinu. Uglaste zagrade [] oznacavaju da je parametar neobavezan i da se stavlja u zagradu. Za bolje performanse baze podataka, trebalo bi da postavite neka ogranicenja na kolicinu podataka.

Napomena: ako pokusate da ubacite string duzine od pet znakova u kolonu CHAR(2), zadnja tri znaka ce biti odsecena. Sacuvala bi se samo prva dva znaka, ostatak bi bio zauvek izgubljen. To vazi za svako polje  kojem je fiksirana duzina (CHAR, VARCHAR, INT, itd.).

Friday, December 11, 2015

SEO za Direktan Marketing


Neki od faktora za razmisljanje pri razmatranju SEO za direktan marketing:

Kada upotrebiti
Koristite ga kada imate ne e-trgovine (e-commerce) proizvod/uslugu/cilj za koji zelite da korisnici ostvare na Vašem websajtu ili za koje se nadate da ce privuci upite/ direktni kontakt preko weba.

Ciljane kljucnih reci
Kao i kod e-trgovine, odaberite fraze koje se konvertuju dobro, imaju razuman saobracaj (promet), te su prethodno sprovedene u PPC kampanji.

Stranica i kreiranje sadržaja/optimizacija
Treba ce vam solidna kombinacija na-stranici SEO optimizacije i van-stranice izgradnja veza ka mnogim razlicitim stranicama na websajtu (s dobrim sidro tekstom) da budete konkurentni na više izazovnim arenama.


Email Marketing - Elementi Email-a


 • Koristite samo CC: kada je važno za one koje CC: treba da znaju o sadržaju e-pošte. Prekomerna upotreba može izazvati da Vaš e-pošta bude ignorisana.
 • Nemojte koristiti povratnicu RR na svakom email-u. Na to se gleda kao nametljivo, neugodno i može biti odbijeno od druge strane.
 • Uključite adrese u polje To: za one od kojih želite odgovor.
 • Uključite adrese u CC: polje za one koje obavestavate o sadrzaju e-poruke..
 • Proverite da li je vaše ime ispravno prikazano u From: polju.
 • Setite se da uklonite adrese iz To :, CC; i BCc: polja za one koji ne moraju videti vas odgovor.
 • Uvek izaberite kratak naslov poruke. Ne stavljanje naslova (Subject:) može biti oznaceno kao nezeljena posta (spam).
 • Nikada ne izlažite vaše prijatelje ili email adrese vasih kontakata, strancima, stavljanjem sve u To: polje. Koristite BCc:.

Imenovanje elemenata baze podataka (Naming of database elements)

Kada pravite baze podataka i tabele, trebalo bi da smisljate imena (identifikatore), koja su jasna, znacajna i koja se lako kucaju. 

Identifikatori:

 • treba da sadrze samo slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9) i donju crtu (_) bez razmaka.
 • ne treba da budu isti kao postojece kljucne reci (kao neki SQL pojam ili ime funkcije)
 • treba voditi racuna od malim i velikim slovima
 • ne smeju da budu duzi od 64 znaka tj. 64 bajta (priblizno)
 • moraju da budu jedinstveni u svom opsegu
Objasnjenje: rec treba smo upotrebili sa znacenjem da je dobra praksa u pitanju a ne stroga pravila. Postovanje ovih preporuka pomaze da se izbegnu komplikacije. Poslednje pravilo znaci da tebela ne moze da ima dve kolone koje se isto zovu i da baza podataka ne moze da ima  dve tabele koje se isto zovu.

Upotreba iskaza switch (Using statement switch)

Ako zelite da proverite vise uslova mozete upotrebiti iskaz switch.

Iskaz switrch pocinje kljucnom recju switch. Stavka koja se proverava stavlja izmedju zagrada. Provere se vrse pomocu iskaza case, pri cemu za svaki iskaz zadajete vrednost. Ako vrednost u switch iskazu odgovara vrednosti u case iskazu, izvrsavaju se interni iskazi u iskazu case. Izvrsavanje se prekida kad se naidje na iskaz break, koji zavrsava iskaz case. Kada ne postoji nijedan case koji odgovara zadatoj vrednosti, izvrsava se klauzula default, ako postoji. 

Primer:

<?php

$cenamotora = 2500;
switch ($cenamotora) {
case '2500':
echo "Cena ovog motora je jeftina.";
break;
case '3000':
echo "Cena motora je pristupacna.";
break;
case '3500':
echo "Cena motora je jos uvek pristupacna.";
break;

default:
echo "Cena je izvan mojih mogucnosti.";
break;
}


?>