Website Development Prices

Search Blog

Wednesday, June 29, 2016

Prebacivanje fajlova (Uploading files)

Da biste prebacivali fajlove koristicete formu tipa multipart, koju cete napraviti uz pomoc atributa enctype elementa <form>

Primer: 

<form enctype="multipart/form-data" action="prebacivanje-fajlova.php" method="post">
.
.
.
.

</form>

Prebacivanje cete obaviti pomocu kontrole file, koja se praviti uz pomoc elementa <input type="file">Kontroli cemo dati ime "poruka", pomocu kojeg cemo kasnije (u sledecem clanku) da pristupimo prebacenom fajlu.   

Friday, June 24, 2016

Preuzimanje podataka iz kontrole tipa password (Retrieving password data)

Kontrole za lozinke su HTML kontrole koje su korisne za unos lozinke i drugih osetljivih podataka. Iz ugla PHP, one se ponasaju kao polja za unos teksta, a iz ugla korisnika, prikazuju se tacke (en. bullet points) kada korisnik unosi tekst.

Primer: trazicemo od korisnika da unese lozinku.

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Saturday, June 18, 2016

Preuzimanje podataka iz skrivenih kontrola (Retrieving data from hidden controls)

Skrivene kontrole omogucavaju da na web stranicama imate skrivene podatke, sto je korisno ako zelite da imate podatke o korisniku, a korisnik ne dozvoljava upotrebu kolacica. 

Primer: u skrivenoj kontroli sa imenom "skriveni_podatak" stavicemo tekst "Zdravo iz Beograda.".

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Friday, June 17, 2016

Preuzimanje podataka iz lista (Retrieving data from lists)

Liste se prave pomocu kontrole <select> i podrzavaju izbor vise opcija.

Primer: trazicemo od korisnika da izabere omiljena turisticka mesta.

HTML kod - opcija 1

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Thursday, June 16, 2016

Preuzimanje podataka iz radio dugmadi (Retrieving data from radio buttons)

Ako koristite radio dugmad, korisnik u jednom trenutku moze da izabere samo jedno od njih, sto je korisno ako korisniku zelite da prikazete opcije koje se iskljucuju.

Primer: za grupisanje radio dugmadi odaberite isti naziv za dva ili vise njih.

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Saturday, June 11, 2016

Preuzimanje podataka iz polja za potvrdu (Retrieving data from checkboxes)

Polje za potvrdu se pravi pomocu HTML elementa <input type="checkbox">

Primer: pitacemo korisnika da li ima motor. 

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Friday, June 10, 2016

Preuzimanje podataka iz oblasti za unos teksta (Retrieving data from textareas)

Oblasti za unos teksta su kontrole u kojima korisnik moze da unese vise redova teksta. Pravi se pomocu elementa <textarea>.

Primer: trazicemo od korisnika da navede svoje omiljene motore. To se unosi u oblasti za unos teksta sa imenom "motori". Kada korisnik klikne dugme Posaljite, podaci ce se poslati do PHP skripta php-oblast-teksta.php i ti podaci ce se prikazati na novoj web stranici. Podatke cemo preuzeti uz pomoc niza $_POST["motori"].

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Thursday, June 9, 2016

Preuzimanje podataka iz polja za unos teksta (Retrieving data from text fields)

U prethodnom clanku smo napravili web stranicu sa poljem za unos teksta na formi. Ova stranica salje sadrzaj polja za unos teksta skriptu phptekst.php, sto se desava kada korisnik klikne dugme Posaljite.

Primer: da biste preuzeli podatke sa web stranice, upotrebite niz $_REQUEST, koji sadrzi sve podatke iz nizova $_GET i $_POST, sto znaci da ovaj niz mozete koristiti i sa $_GET i sa $_POST metodima. Na stranici phptekst.html polju za unos teksta smo dali ime "ime-motora", pomocu atributa name. Vrednost unetu u ovom polju mozemo da preuzmemo pomocu iskaza $_REQUEST["ime-motora"].

HTML kod je isti kao u prethodnom clanku.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Tuesday, June 7, 2016

Upotreba polja za unos teksta (Using a text fields)

Polja za unos teksta su kontrole u kojima korisnik moze da unese jedan red teksta. Prave se pomocu oznake <input type="text">, koja se nalazi u okviru oznake <form>.

Primer: jedna HTML strana, sa formom, prikazivace polje za unos teksta. Pomocu te strane cemo slati tekst koji se unese u polju za unos teksta. PHP skript ce da cita podatke koje je korisnik uneo i prikazace taj tekst na novoj strani. 

U ovom primeru cemo traziti ime omiljenog motora. Polje za unos teksta cemo nazvati ime-motora, koje se pravi pomocu atributa name. U sledecem clanku cemo koristiti to ime motora u PHP kodu da bismo preuzeli podatke koje je korsnik uneo.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Monday, June 6, 2016

Rukovanje podacima koji dolaze od korisnika preko web formi (Handling the data supplied by the user via web forms)

Da biste u PHP-u mogli da procitate podatke koji dolaze sa HTML kontrola, morate da te kontrole postavite na HTML forme koje se nalaze na web stranama. Ovo se postize pomocu HTML elementa <form>. Najvazniji atributi ovog elementa su:

  • action
  • method
  • target
Atribut action - predstavlja URL koji ce rukovati podacima sa forme. Moze da se izostavi, i u tom slucaju se podrazumeva URL tekuceg dokumenta.

Atribut method - definise metod ili protokol za slanje podataka do ciljnog URL-a. Ako postavite da to bude get, sto je podrazumevana vrednost, metod parove ime/vrednost salje preko URL-a u obliku URL?ime=vrednost&ime=vrednost. Ako postavite da to bude post, onda se sadrzaj forme kodira isto kao kod metoda get, ali se podaci salju skriveno.

Atribut target - pokazuje na okvir (en. frame) u pretrazivacu koji treba da prikaze rezultat.

Primer: ako zelite da procitate podatke koje je korisnik uneo pomocu kontrola na web strani, zelite da koristite PHP skript sa imenom phpcitac.php, koji se nalazi u istom folderu kao phpcitac.html. U tom slucaju atribut action forme treba da postavite na phpcitac.php. Ako phpcitac.php nije u istom folderu, onda morate da zadate njegov URL relativno u odnosu na tekucu stranu ili apsolutno, kao na primer, http://imewebsajta,com/vaseime/phpcitac.php.


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Wednesday, June 1, 2016

Rukovanje kontrolama iz HTML-a na web stranama (Handling controls from HTML on web pages)

Tabela HTML kontrole (Table HTML controls)
Rukovanje podacima koji dolaze od korisnika preko web formi (Handling the data supplied by the user via web forms)
Upotreba polja za unos teksta (Using a text fields)
Preuzimanje podataka iz polja za unos teksta (Retrieving data from text fields)
Preuzimanje podataka iz oblasti za unos teksta (Retrieving data from textareas)
Preuzimanje podataka iz polja za potvrdu (Retrieving data from checkboxes)
Preuzimanje podataka iz radio dugmadi (Retrieving data from radio buttons)
Preuzimanje podataka iz lista (Retrieving data from lists)
Preuzimanje podataka iz skrivenih kontrola (Retrieving data from hidden controls)
Preuzimanje podataka iz kontrole tipa password (Retrieving password data)
Preuzimanje podataka sa mape slika (Retrieving image map data)
Prebacivanje fajlova (Uploading files)
Citanje prebacenih fajlova (Retrieving uploaded file data)
Upotreba dugmadi sa JavaScript-om i skrivenom kontrolom (Using buttons with JavaScript and hidden control) 
Upotreba dugmadi sa dugmadima tipa Submit (Using buttons with buttons type Submit)
Upotreba dugmadi pomocu atributa Value dugmeta Submit (Using buttons with attribute Value of button Submit) 

Tabela HTML kontrole (Table HTML controls)