Website Development Prices

Search Blog

Tuesday, December 22, 2015

Biranje ostalih svojstava kolona (Choosing other column properties)

Dva usko povezana pojma sa projektovanjem baza podataka su indeksi i kjucevi.

Indeks je nacin da se od baze podataka zahteva paznja prema vrednostima konkretne kolone ili kombinacije kolona.

Kljuc u tabeli baze podataka je sastvani deo procesa "normalizacije" koji se koristi u projektovanju slozenijih baza podataka. Postoje sve vrste kljuceva: primarni i strani (eng. foreign). Svaka tabela treba da ima tacno jedan kljuc, aprimarni kljuc jedne tabele je cesto povezan kao strani kljuc druge tabele.

Primarni kljuc mora da postuje tri pravila:
 • uvek mora da ima vrednost
 • ta vrednost ne sme nikad da se menja
 • ta vrednost mora za svaki zapis da bude jedinstvena u toj tabeli
1. Pokrenite XAMPP. Kliknite na Admin u liniji MySQL-a ili ukucajte u address bar http://localhost/phpmyadmin/.
2. Sa leve strane odaberite bazu podataka, u ovom primeru, motori i kliknite na tabelu motociklisti.

Sunday, December 20, 2015

Petlja while (Loop while)

Drugi vazan tip petlji su while petlje. Umesto da se koristi indeks petlje, ponavlja se ova petlja sve dok je zadati uslov tacan.

while (izraz) iskaz

Iskaz moze biti i slozen iskaz, koji se postavlja u velike zagrade. Petlja se ponavlja sve dok je izraz tacan. Ako ne zelite da se petlja ponavlja do beskonacnosti, morate nesto da uradite da iskaz dovede do toga da u nekom trenutku izraz postane netacan.

Primer: ako zelite da prikazete vrednost promenljive sve dok je njena vrednost manja od 12.

7 Najvecih Gresaka u Prodaji


1. Niste opsednuti prodajom
2. Ne slušate svoje kupce
3. Niste empatični
4. Govorite o karakteristikama umesto o koristima
5. U kupcu vidite protivnika
6. Niste skoncentrisani
7. Ne hvatate beleške

1. Niste opsednuti prodajom

Kao prvo, morate da volite posao koji radite - u ovom slučaju prodaju, i da mu budete potpuno posvećeni. Ima mnogo ljudi koji se bave prodajom, i koji se zovu prodaocima, komercijalistima, saradnicima, menadžerima prodaje itd., a koji sami sa sobom nisu raščistili da li žele da se bave ovim poslom. Kako je u procesu prodaje "ljudski faktor" od suštinskog značaja, posledice ovakvih nerazjašnjenih unutrašnjih dilema su nedovoljno samopouzdanje, nesigurnost i neizbežno - neuspeh.

Ako hoćete da budete uspešan prodavac, morate da budete apsolutno i potpuno "opsednuti" svojim poslom. Prvo, morate da budete ubeđeni da svojim proizvodom ili uslugom možete da zadovoljite potrebe svojih kupaca. Drugo, dok radite, morate da budete potpuno posvećeni svom poslu. To znači da nema "gledanja na sat", razmišljanja o tome kako bi bilo lepo da napravite pauzu i malo prošetate po gradu ili koji film bi mogli da odgledate u bioskopu. To, naravno, ne znači da treba da se odreknete ovih stvari i da sve vreme mislite na svoj posao.

Saturday, December 19, 2015

Pregovaranje sa kupcima


Brojne prodajne aktivnosti na poslovnom tržištu između prodavca i kupaca obuhvataju sposobnost pregovaranja.

Mada je cena najčešći predmet pregovaranja, značajni su i sledeći elementi:

 • vreme ispunjenja ugovora
 • kvalitet proizvoda i usluga 
 • obim kupovine
 • odgovornost za finansiranje
 • preuzimanje rizika
 • promocija i vlasništvo
 • bezbednost proizvoda

Najvažnije potrebne karakteristike i veštine koje morate posedovati za efektivno pregovaranje su:

Friday, December 18, 2015

SEO za Upravljanje Reputacijom


Zamislite da se tražite svoje brend ime u pretrazivacu i visoko u pretrazi rezultata je web stranica koja je vrlo kriticna prema vasoj organizaciji. 

SEO za menadžment reputacije je proces za neutralizaciju negativnih spominjanja vaseg imena brenda/kompanije u SERPs. U ovoj vrsti SEO projekta, vi cete teziti da zauzmete dodatn mesta u top 10 rezultata da bi gurnuli kriticke popise nize i s prve stranice. Vi mozete to postici koristeci drustvene medije, glavne medije, blog, vlastite web stranice i poddomene, i razne druge taktike.

SEO omogucuje taj proces kroz oba, stvaranje sadrzaja i promocije preko izgradnje veza. Iako je upravljanje reputacijom medju najzahtjevnijim od SEO zadataka (prvenstveno zato sto vrsite optimizaciju vise rezultata za upit, a ne za jedan), potraznja za ovakvom vrstom usluga je u porastu, kao sve vise i vise kompanija postaju svesni problema.

Evo nekoliko faktora za razmišljanje kada razmatrate o SEO za upravljanje reputacijom (ugled menadzmenta):

Kada upotrebiti

Ako pokusavate bilo zastitili svoj brend s negativnim rezultatima koji se pojavljuju na stranici 1 pretrazivaca ili ako zelite da gurnete prema dole vec postojeci negativan sadrzaj (skloniti makar sa prve stranice).

Ciljanje kljucnih reci

Mozda zelite koristiti alate za kljucne reci za istrazivanje, samo da vidite da li postoje popularne varijante koje Vama nedostaju.

Stranica i kreiranje sadržaja/optimizacija


Za razliku od ostalih SEO taktika, ugled menadzmenta ukljucuje optimizaciju domena na mnogo razlicitih podrucja da se degradiraju negativni rezultati. To uključuje koriscenje profila drustvenih medija, odnose s javnoscu (PR), novniske objave, i veze sa mreza websajtova koje mozda imete, uz klasicnu optimizaciju unutrasnjih veza i na-stranici elemenata.

8 načina za pridobijanje kupaca

 • Zvati kupca, ali ne proganjati ga,
 • Dajte priliku kupcu da vam kaže ne,
 • Pošaljite rukom pisanu poruku poštom,
 • Napravite neprekidan sistem kontaktiranja,
 • Podsetite kupca na dogovor,
 • Vodite evidenciju ko se javio, a ko nije, 
 • Utvrdite medij za komuniciranje koji kupac najviše preferira, 
 • Pokušajte poslednji put

1. Zvati kupca, ali ne proganjati ga. Jedno je biti uporan i ne predati se lako, ali upornost ne znači da treba da zovete vaše potencijalne kupce 5 puta dnevno. Treba da budete dosledni, ali i strpljivi. Uspešnim prodavcima su najbolji oni kupci sa kojima su bili najstrpljiviji i koje su zvali više puta u periodu od nekoliko nedelja i meseci, kako bi stupili u kontakt s njima. Većina uspešnih prodavaca u prodaji putem telefona slaže se kako treba pokušati barem četiri puta, kako bi stupili u kontakt sa vašim potencijalnim kupcem. U praksi je taj broj još veći, bliži je broju od osam pokušaja.

Thursday, December 17, 2015

Petlja for (Loop for)

for petlja u svakom prolazu izvrsava iskaz koji je u telu petlje (to moze biti i slozeni iskaz).

for(izraz1; izraz2; izraz3) iskaz

Objasnjenje: izraz1 omogucava da pripremite svoju petlju, cesto inicijalizacijom brojaca petlje (koji se jos naziva i indeks petlje), koji prati koliko je puta petlja izvrsena. Izraz se izvrsava pre izvrsenja petlje. Izraz2 sluzi za proveru. Petlja se ponavlja sve dok je njegova vrednost tacno. Ovde se obicno proverava vrednost brojaca petlje, Izraz3 se izvrsava posle izvrsenja iskaza u svakom prolazu petlje. Ovde se obicno povecava vrednost brojaca petlje. 

Primer: upotrebicemo petlju for da 3 puta odstampamo tekst. Petlja pocinje podesavanjem brojaca petlje ($loop_counter) na 0. Petlja u svakom prolazu povecava ovaj brojac, a onda proverava da li je brojac petlje prosao 3.

Tipovi podataka u MySQL-u (Data Types in MySQL)
Wednesday, December 16, 2015

Biranje tipova za kolone (Choosing the types of columns)

Kad jednom odredite tabele i kolone potrebne u bazi podataka, trebalo bi da odredite tip podatka za svaku kolonu. Kada pravite tabelu, MySQL zahteva da se za svaku kolonu eksplicitno navede koju vrstu informacija ce da sadrzi. Postoje tri osnovna tipa:

 • tekst (srting)
 • brojevi
 • datum i vreme 
Pravilno biranje tipova  za kolone odredjuje koje informacije ce moci da se cuvaju i na koji nacin. Takodje, pravilno biranje tipova utice na sveukupne performanse baze podataka. 

Mnogi tipovi prihvataju neobavezan atribut Length. koji ogranicava duzinu. Uglaste zagrade [] oznacavaju da je parametar neobavezan i da se stavlja u zagradu. Za bolje performanse baze podataka, trebalo bi da postavite neka ogranicenja na kolicinu podataka.

Napomena: ako pokusate da ubacite string duzine od pet znakova u kolonu CHAR(2), zadnja tri znaka ce biti odsecena. Sacuvala bi se samo prva dva znaka, ostatak bi bio zauvek izgubljen. To vazi za svako polje  kojem je fiksirana duzina (CHAR, VARCHAR, INT, itd.).

Friday, December 11, 2015

SEO za Direktan Marketing


Neki od faktora za razmisljanje pri razmatranju SEO za direktan marketing:

Kada upotrebiti
Koristite ga kada imate ne e-trgovine (e-commerce) proizvod/uslugu/cilj za koji zelite da korisnici ostvare na Vašem websajtu ili za koje se nadate da ce privuci upite/ direktni kontakt preko weba.

Ciljane kljucnih reci
Kao i kod e-trgovine, odaberite fraze koje se konvertuju dobro, imaju razuman saobracaj (promet), te su prethodno sprovedene u PPC kampanji.

Stranica i kreiranje sadržaja/optimizacija
Treba ce vam solidna kombinacija na-stranici SEO optimizacije i van-stranice izgradnja veza ka mnogim razlicitim stranicama na websajtu (s dobrim sidro tekstom) da budete konkurentni na više izazovnim arenama.


Email Marketing - Elementi Email-a


 • Koristite samo CC: kada je važno za one koje CC: treba da znaju o sadržaju e-pošte. Prekomerna upotreba može izazvati da Vaš e-pošta bude ignorisana.
 • Nemojte koristiti povratnicu RR na svakom email-u. Na to se gleda kao nametljivo, neugodno i može biti odbijeno od druge strane.
 • Uključite adrese u polje To: za one od kojih želite odgovor.
 • Uključite adrese u CC: polje za one koje obavestavate o sadrzaju e-poruke..
 • Proverite da li je vaše ime ispravno prikazano u From: polju.
 • Setite se da uklonite adrese iz To :, CC; i BCc: polja za one koji ne moraju videti vas odgovor.
 • Uvek izaberite kratak naslov poruke. Ne stavljanje naslova (Subject:) može biti oznaceno kao nezeljena posta (spam).
 • Nikada ne izlažite vaše prijatelje ili email adrese vasih kontakata, strancima, stavljanjem sve u To: polje. Koristite BCc:.

Imenovanje elemenata baze podataka (Naming of database elements)

Kada pravite baze podataka i tabele, trebalo bi da smisljate imena (identifikatore), koja su jasna, znacajna i koja se lako kucaju. 

Identifikatori:

 • treba da sadrze samo slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9) i donju crtu (_) bez razmaka.
 • ne treba da budu isti kao postojece kljucne reci (kao neki SQL pojam ili ime funkcije)
 • treba voditi racuna od malim i velikim slovima
 • ne smeju da budu duzi od 64 znaka tj. 64 bajta (priblizno)
 • moraju da budu jedinstveni u svom opsegu
Objasnjenje: rec treba smo upotrebili sa znacenjem da je dobra praksa u pitanju a ne stroga pravila. Postovanje ovih preporuka pomaze da se izbegnu komplikacije. Poslednje pravilo znaci da tebela ne moze da ima dve kolone koje se isto zovu i da baza podataka ne moze da ima  dve tabele koje se isto zovu.

Upotreba iskaza switch (Using statement switch)

Ako zelite da proverite vise uslova mozete upotrebiti iskaz switch.

Iskaz switrch pocinje kljucnom recju switch. Stavka koja se proverava stavlja izmedju zagrada. Provere se vrse pomocu iskaza case, pri cemu za svaki iskaz zadajete vrednost. Ako vrednost u switch iskazu odgovara vrednosti u case iskazu, izvrsavaju se interni iskazi u iskazu case. Izvrsavanje se prekida kad se naidje na iskaz break, koji zavrsava iskaz case. Kada ne postoji nijedan case koji odgovara zadatoj vrednosti, izvrsava se klauzula default, ako postoji. 

Primer:

<?php

$cenamotora = 2500;
switch ($cenamotora) {
case '2500':
echo "Cena ovog motora je jeftina.";
break;
case '3000':
echo "Cena motora je pristupacna.";
break;
case '3500':
echo "Cena motora je jos uvek pristupacna.";
break;

default:
echo "Cena je izvan mojih mogucnosti.";
break;
}


?>

Sunday, November 22, 2015

Email Marketing - Prilozi


 • Pri slanju velikih priloga, uvek "zip"-ujte ili kopresujte fajlove pre slanja.
 • Nikada nemojte slati velike priloge bez najave. Uvek pitajte koje bi bilo najbolje vreme da posaljete (zasto pogledajte u Email marketing - Slanje Email-ova , pod tackom 9.).
 • Saznajte kako smanjite velicinu grafike na oko 600 piksela sirine pre nego sto ih prikacite na email. To ce uvelike smanjiti vreme preuzimanja.
 • Nikada ne otvarajte prilog od nekoga koga ne poznajete.
 • Budite sigurni da vas antivirus, adware i spyware programi azurirani i ukljucuju skeniranje vase eposte i priloga i dolaznih i odlaznih.
 • Bolje je podeliti jedan veliki email sa prilogom na vise manjih email-ova umesto da ih sve prikacite na jedan email kako bi se izbjeglo da preopteretite inbox onog kome saljete email..
 • Proverite je li druga strana ima isti softver kao i vi pre slanja priloga ili oni mozda nece biti u mogucnosti da otvore prilog. Koristite PDF kada je to moguce.

Ternarni operator (Ternary operator)

Terinarni operator(?:) se ponasa isto kao i iskaz if.

$cenamotora = uslov : izraz1 : izraz2;

Ako je uslov tacan, onda se promenljivoj $cenamotora dodeljuje vrednost izraz1, u suprotnom se dodeljuje vrednost izraz2

<?php

$cenamotora = 2600;

if ($cenamotora > 2500 && $cenamotora < 3000) {
echo "Cena je pristupacna.";
}

else {
echo "Cena nije pristupacna.";
}

?>

Ovaj fajl sacuvajte kao ternarni-operator.php.

Saturday, November 21, 2015

Brisanje zapisa iz baze podataka (Deleting records from the database)

Za brisanje redova iz tabele sluzi iskaz delete

delete [low_priority] [quick] [ignore] from tabela
[where] uslov
[order by] kolone
[limit] broj

Napomena: ako napisete samo:

delete from tabela;

izbrisacete sve redove iz tabele, zato budite pazljivi.

Ako imate kupca koji dugo nista nije kupio, pa zelite da ga obrisete.

Primer:

delete from kupci

where sifrakupca=7;

Email Marketing - Formatiranje Email-ova • Nemojte pisati sa svim velikim slovima. To reflektira vikanje naglas.
 • Ako podebljate vas tip slova, znate da vas iskaz druga strana videti x10.
 • Nemojte koristiti ponavljajucu dekorativnu pozadinu. Cini vas email teze za citanje.
 • Ostanite daleko od modernih fontova - koristite standardne fontove koji su na svim racunarima.
 • Koristite emotikone stedljivo kako bi se osiguralo da su vas ton i namere jasne.
 • Pisanje vasih email-ova sa svim malim slovima daje percepciju nedostatka obrazovanja ili lenjosti.
 • Nemojte upotrebljavati vise boja fonta u jednom email-u. To cini vas email teze videti i mogu znaciti da vasa namera bude pogresno protumacena.
 • Koristite formatiranja retko. Umesto toga pokusajte se osloniti na odabiru najtacnijih reci koje mogu odrazavati vas ton kako bi izbegli nesporazume u procesu.

SEO za Brend


Manje popularno, ali jednako mocan deo SEO plana je njegova upotreba za svrhe brendiranja. Blogeri, društveni mediji/websajtovi zajednica, proizvodjaci sadrzaja, portali vesti, kao i mnogi drugi, su otkrili ogromnu vrednost koji se pojavljuju na vrhu rezultata pretrazivanja i koristeci nastalu izlozenost da ojacaju svoje prepoznavanje brenda i autoritet.

Proces je prilicno jednostavan, bas kao i ciljevi u tradicionalnom oglasavanju oglasa 

Isto tako, online marketari su primetili da se na vrhu ranga pretrazivanja i oko odredjene teme ima pozitivan uticaj na saobracaj (promet).

Neki od faktora za razmisljanje pri razmatranju SEO za brendiranje:

Kada upotrebiti
Koristite ga kad brandirate, ili kada je poruka za komunikaciju vaš cilj. Ako nemate direktne ciljeve zarade u trenutku ili u doglednoj buducnosti, ovo je pristup za vas.

Ciljane kljucnih reci
Fokus kljucnih reci je manje kritican ovde - verovatno da cete imati nekoliko uopstenih pojmova koji dobijaju visok promet koji zelite, ali "dugi rep" moze biti korisniji i bolja meta. Usredsredite se na kljucne reci koje ce vam doneti posetioce koji ce biti zainteresovani i koji ce zapamtiti Vas brend.

Stranica i kreiranje sadržaja/optimizacija
Napravite pristupacan websajt, koristite dobru strukturu veza (pogledajte pojmove "izgradnja veza unutar websajta" i "izgradnja veza van websajta"), primjenjujte najbolje prakse, te se usredsredite na veze za domen autoritet, a ne jurite za odredjenim kljucnim recima.

Thursday, November 19, 2015

Koriscenje iskaza elseif (Using statement elseif)

Za proveru drugih uslova mozete koristiti iskaz elseif. Iskaz elseif se koristi da bi u okviru istog iskaza if proveravali vise uslova.

Ako zelite zaposlenima da saopstite visinu povisice na osnovu ucinka. Ako biste koristili samo iskaze if i else, zaposlenima biste mogli da saopstite samo da li su dobili povisicu ili ne.

Primer:

<?php

$zalaganje = 7;
if ($zalaganje > 10) {
echo "Dobili ste povisicu.";
}

else {
echo "Niste dobili povisicu.";
}


?>

Ovaj primer sacuvajte kao iskaz-elseif.php.

Sunday, November 15, 2015

4 Strategije Internet Marketinga


Internet marketing odnosi se na oglašavanje i marketinške napore koje uz pomoć weba i emaila donose direktnu prodaju putem elektronske trgovine (ecommerce).

1. Blog

Blog je termin koji se odnosi na lični dnevnik pisan na Webu sa obrnutohronološki poređanim sadržajem. Na termin blog se nadovezuju blogosfera - zajednica internetskih korisnika koji učestvuju u stvaranju blogova, bloger - autor bloga, te blogovanje - učestalo pisanje bloga i komentarisanje tuđih. Sve se više govori o uticaju koji blogovi imaju na formiranje javnog mnenja, upravo kroz klasične medije koji preuzimaju ove sadržaje, jer je iz mnoštva online tekstova u poslednje vreme sve lakše naći najinteresantnija pisanija. Preduzeća bi trebala da se priključe nekoj od interesantnih grupa i da daje korisne informacije o svojim proizvodima i uslugama.

2. Forum

Bitno mesto u društvenoj interakciji zauzimaju i forumi (javno diskutovanje o odredjenim temama putem Interneta) i instant poruka ili razgovora (razmena poruka u realnom vremenu).

Koje su Prednosti i Nedostatci Statičnog i Dinamicnog Websajta?Statični websajt je skup web stranica koje se prikazuju korisniku tačno onako kako su sačuvane.

Prednosti

 • Jeftinija izrada websajta
 • Brža izrada websajta
 • Jeftinije ako je potrebno dodati nove stranice nakon izrade websajta
 • Pogodno za manje kompanije koje nemaju potrebu za čestom izmenom sadržaja (npr. frizerski saloni, auto servis, moto klub, i sl.)

Šta je SEO Belog i Crnog Šešira?


U SEO terminologiji, beli šešir SEO odnosi se na:
korišcenje optimizacije strategija, tehnika i taktika koje se fokusiraju na ljudsku publiku nego koji se fokusiraju na pretraživače i potpuno sledi pravila pretraživača.

Na primer, websajt koji je optimizovan za pretraživače, ali se fokusira na relevantnosti i organsko rangiranje, smatra se da je optimizovan upotrebom SEO belog šešira. Neki primeri SEO belog šešira su tehnike koje uključuju upotrebu ključnih reči i analizu ključnih reči, povratne linkove, izgradnju veza za poboljšanje popularnosti veza i pisanje sadržaja za ljudsku publiku.

Upotreba SEO belog šešira
SEO belog šešira češće koriste oni koji nameravaju napraviti dugoročno ulaganje na njihovim websajtovima.U SEO terminologiji, crni šešir SEO odnosi na:
korišcenje agresivnih SEO strategija, tehnika i taktika koje se fokusiraju samo na pretraživače, a ne na ljudsku publiku i obično ne poštuju pravila pretraživača.

Neki primeri crnog šešira SEO tehnike uključuju: preterivanje s ključnim rečima, nevidljivi tekst, prolazne stranice, dodavanje nepovezanih ključnih reči na sadržaj stranice ili zamena stranice (promeniti sadržaj web stranice u potpunosti nakon što je rangiran od pretraživača).

Upotreba SEO crnog sesira

SEO crnog šešira se češće koristi od strane onih koji su u potrazi za brzim finansijskim dobitkom na svojim websajtovima, umesto dugoročnog ulaganja na njihovim web sajtovima. SEO crnog šešira može dovesti vaše websajtove da budu zabranjeni od pretraživača, tj. izbačeni sa pretraživača.

Šta je Organski SEO?

Organski SEO je izraz koji se koristi za opisivanje procesa za dobijanje prirodnog položaja na organskim stranicima s rezultatima pretrazivača (SERPs).

Neki primeri tehnika koje se koriste za organski SEO uključuju: ključne reči i analizu ključnih reči, povratne linkove, izgradnju linkova za poboljšanje popularnosti veza i pisanje sadržaja relevantnog za čitaoce.

Vise o tome sta je organski SEO, mozete pogledati na blogu skola internet marketinga.

Šta je SEO?


SEO (eng. Search Engine Optimization)

SEO je metodologija strategija, tehnika i taktika za povećanje količine posetilaca ka websajtu pribavljanjem visokog plasmana na stranici s rezultatima pretraživanja za pretrazivače (SERP) - uključujući Google, Bing, Yahoo i druge pretrazivače.

To je uobičajena praksa za korisnike Interneta da ne kliknu na stranice i stranice s rezultatima pretraživanja, tako da gde se websajt rangira u pretrazivaču je ključno za usmeravanje više prometa prema websajtu. Što je veća pozicija websajta prirodnim putem u organskim rezultatima pretraživanja, veća je verovatnoća da će ga posetiti korisnik.

Postoji SEO na stranici i SEO van stranice.

Kako rade web pretrazivaci, koji je osnovni cilj pretrazivaca i kako izledaju stranice rezultata pretrage (primeri), mozete pogledati u clanku "Osnove web pretrazivaca".

Zašto je Websajt Važan za Vaš Posao?


Ako imate websajt moći ćete da:

 • "Word of mouth",
 • Jeftinije se oglašavate,
 • Povećate profit kompanije,
 • Budete dostupni 24/7/365

1. "Word of mouth". Ovo je najćešći cilj websajta gde web prezentacija služi da informiše potencijalnog klijenta kako bi on mogao da donesu odluku o kupovini i odluči se za Vaš proizvod ili uslugu. "Word of mouth" SEO je stvaranje kvalitetnih sadržaja optimizovanih da ljudi žele deliti na mreži, razgovarati o tome i postaviti vezu ka tome. Morate reagovati i pisati da bi se odvojili od većine. Takodje, fokusira se na angažman publike. Učinite to pravo, i ljudi će Vas se setiti.

9 Osnovnih Elemenata Koje Websajt Mora Sadržati


Sledeće osnovne elemente treba da sadrži vaš websajt:
 • Naslov web stranice i oznaku naslova stranice,
 • Jednostavnu navigaciju,
 • Efektivan sadržaj,
 • Korisne fotografije,
 • Prijavu na bilten (newsletter),
 • Svedočenja kupaca,
 • Stranicu o nama,
 • Stranicu sa često postavljanim pitanjima,
 • Vaše kontakt podatke
1. Naslov web stranice i oznaku naslova stranice. Prvi element koji posetioci Vašeg websajta vide jeste naslov. Naslov mora opisivati šta se nalazi na njoj. To je osnovni element Vašeg websajta. On pomaže posetiocima da odrede šta ih interesuje na Vašem websajtu. Naslov web stranice mora biti jasan i da ima smisao. U okviru njega treba da napišete ključne reči koje će privući Vaše potencijalne kupce. Oznaka naslova stranice definiše naslov dokumenta i važni su i za SEO i za razmenu na socijalnim mrežama.

6 Principa Izradnje Korporativnog Imidža Na Internetu


Na sledeće korake obratiti pažnju pri izradi korporativnog imidža:

 • Princip istovetnosti,
 • Princip funkcionalnosti,
 • Princip brzine,
 • Princip jednostavne navigacije,
 • Princip informativnosti,
 • Princip interaktivnosti

1. Princip istovetnosti. Izgled websajta treba da je istovetan sa izgledom vizit kartice i celokupne poslovne dokumentacije preduzeća (kućne boje, logo i slogan). Ovaj se princip veoma često previdja.

6 Najčešćih Grešaka u Pravljenju Websajta


Najčešće greške pri pravljenju websajta su:

 • Nejasna funkcija sajta,
 • Nekvalitetan sadržaj,
 • Loša navigacija,
 • Kreiranje sajta u Flash-u,
 • Previše reklama na websajtu,
 • Loša čitljivost na sajtu

1. Nejasna funkcija websajta. Najgora stvar je da posetioci dodju na neki websajt i da im nije jasno o čemu se tu zapavo radi. Oni dolaskom na websajt ne mogu odmah da shvate šta websajt nudi i koja je njegova osnovna funkcija. Početna stranica websajta mora na jasan način da objasni posetiocima o čemu je reč. Ako se na websajtu nešto prodaje - da se tačno zna šta se prodaje, ako websajt pruža neke informacije - u vezi sa čim su informacije i slično. Ako je websajt nejasan i stvara konfuziju, posetioci će odmah otići i više se neće vratiti.

8 Osnovnih Funkcija WebsajtaGlavne funkcije Websajta su da:

 • Pruži informacije o Vašem proizvodu ili usluzi potencijalnom klijentu,
 • Poveća svest o brendu,
 • Komunicira sa klijentima i pruži korisničku podršku,
 • Prodaje proizvode ili usluge na internetu,
 • Preprodaje tudje proizvode ili usluge,
 • Stvara grupe ljudi zajedničkih interesovanja,
 • Stvara i proširuje baze korisnika,
 • Pronalazi nove zaposlene

1. Pruži informacije o Vašem proizvodu ili usluzi potencijalnom klijentu. Ovo je najćešći cilj websajta gde web prezentacija služi da informiše potencijalnog klijenta kako bi on mogao da donesu odluku o kupovini i odluči se za Vaš proizvod ili uslugu.

2. Poveća svest o brendu. Web se koristi kao medij za upoznavanje potrošača sa brendom i stvaranjem imidža koji taj brend ima. Neki vlasnici websajtova misle da samim postavljanjem svog sajta utiču na bolju popularnost svoga brenda. To uopšte nije tačno. Dosadni i loše dizajnirani sajtovi koji ne nude informacije (osim osnovnih kontakt podataka), niti neku korist svojim posetiocima ne povećavaju imidž brenda, već ga narušavaju.

Saturday, November 14, 2015

Koriscenje iskaza else (Using statement else)

Iskaz if ima i dodatne mogucnosti. Ako je njegov uslov ocenjen kao tacan, dolazi do izvrsenja internog iskaza. Sta ako je iskazan ocenjen kao netacan? Tada mozete upotrebiti iskaz else (klauzula else).

Izraz iskaza if je ocenjen kao netacan, tako da interni iskaz echo "Cena je pristupacna" nece biti izvrsen.

Primer:

<?php

$cenamotora = 2300;

if ($cenamotora > 2500 && $cenamotora < 3000) {
echo "Cena je pristupacna.";
}

else {
echo "Cena je previsoka.";
}


?>

Objasnjenje: posto je uslov if iskaza netacan, izvrsice se interni iskaz u okviru klauzule else. Rezultat ce biti: Cena je previsoka.

Email Marketing - Slanje Email-ova 1. Pobrinite se da Vas e-mail sadrzi uljudan pozdrav i zatvaranje. Pomaze kako vas e-mail ne bio bio zahtevan i jezgrovit.
 2. Imenujte Vas kontakt s odgovarajucim nivoom formalnosti i proverite jeste li napisali svoje ime ispravno.
 3. Provera pravopisa - e-mailove sa pravopisnim greskama jednostavno se ne uzimaju kao ozbiljni.
 4. Procitajte Vas e-mail naglas kako bi osigurali ton koji zelite. Pokusajte izbeci oslanjanje na oblikovanje za naglasavanje; radije izaberite reci koje odrazavaju vas smisao. Nekoliko dopune reci "molim" i "hvala" su dobar izbor.
 5. Budite sigurni da ste ukljucili sve relevantne podatke ili informacije potrebne da razumeju vas zahtev ili tacku gledista. Uopstenost moze mnogo puta uzrokovati zbunjenost.
 6. Koristite li pravilno strukturu recenica? Prva rec s velikim prvim slovom? Vise navodjenja !!! ili ??? se smatra nepristojnim ili snishodljiv.

Friday, November 13, 2015

SEO za E-Commerce Prodaju


Jedan od najvažnijih direktnih unovčavanja strategija za SEO je dovodjenje relevantnog saobracaja (prometa) na ecommerce trgovinu kako bi poboljšali prodaju. Saobracaj (promet) pretrage je među najkvalitetnijim dostupnim na webu, prvenstveno zbog toga sto korisnik koji trazi je izrazio određeni cilj kroz njegov upit, i kada to odgovara proizvodu ili brendu web trgovina dobija, konverzije koje su često vrlo visoke.

Neki od faktora za razmisljanje pri razmatranju SEO za e-commerce prodaju:

Kada upotrebiti
Koristite ga kada imate proizvode/usluge koje su direktno za prodaju na vašem websajtu.

Ciljanje kljucnih reci
Placeni oglasi za pretrazivanje je odlican nacin da se testira ucinkovitost i potencijalni ROI ciljeva kljucnih reci. Pronadjite one koji imaju razumni saobracaj (promet) i pretvorie dobro, a onda nastavite dalje. Cesto cete naci da je vise specificnih upit-brend-opsezno, opsezni proizvodi, i tako dalje, to je verovatnije da ce posetioci obaviti kupovinu.

Stranica i stvaranje sadržaja/optimizacija sadržaja
Obicno cete trebati neku ozbiljnu izgradnju veza, uz interne optimizacije, da bi postigli visoko rangiranje za konkurentne, visoke vrednosti kljucnih reci koje donose u konverziji usmeren saobracaj (promet). Rucna izgradnja veza je opcija, ali skalabilne strategije koje uticu na zajednicu ili kupce mogu biti jednako ili cak i vise, vredni.

Tabela izmene koje omogucava iskaz alter table (Table-changes for statement ALTER TABLE)


Saturday, November 7, 2015

Naknadne izmene struktura tabela (Any subsequent changes to the structure of table)

Osim azuriranja redova, ponekad cete zeleti da izmenite strukturu tabela u bazi podataka. To mozete postici uz pomoc iskaza alter table

Sintaksa:

alter table [ignore] tabela izmena [, izmena ...]

Napomena: u ANSI SQL-u je moguca samo jedna izmena po iskazu alter table, dok je u MySQL-u mozete da zadate neogranicen broj izmena u istom iskazu. 

Ako upotrebite odredbu ignore, a izmena koju uvodite duplira neku vrednost u koloni primarnog kljuca, red u kome se nalazi prva takva vrednost ostace ce sacuvan u izmenjenoj tabeli, dok se drugi takvi redovi brisu. Ako ne zadate odredbu ignore, izmena nece biti uneta u tabelu.

U sledecem clanku je tabela - izmene koje omogucava iskaz alter table

Ako u koloni ne mogu da stanu podaci koje treba da sadrzi, npr., predvideli ste da u tabeli kupci imena kupaca budu max. duzine 50 znakova.