Website Development Prices

Search Blog

Wednesday, August 17, 2016

Preuzimanje podataka sa forme u korisnickim nizovima (Retrieving data from the form in the users arrays)

PHP omogucava da podatke koje dobijete sa forme organizujete u svoje nizove. 

Primer: ako od korisnika treba da saznate ime i omiljen motor i da se podaci unesu kao $podaci['ime'] $podaci['motor']. Svakom polju za unos teksta dacete ime u uglastim zgradama, kao npr., tekst[ime] i tekst[motor].

HTML kod


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Web forme i validacija unosa korisnika</title>
</head>

Wednesday, August 3, 2016

Preusmeravanje korisnika pomocu HTTP zaglavlja (Redirecting users using HTTP headers)

HTTP zaglavlje mozete napraviti pomocu funkcije header. Ako zelite da napravite zaglavlje za preusmeravanje  koje pretrazivacu pokazuje kuda treba da ode, pozovite funkciju header('Location: http://imevasegwebsajta.com/').

Primer: 

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Web forme i validacija unosa korisnika</title>
</head>