Website Development Prices

Search Blog

Monday, July 25, 2016

HTTP zaglavlja (HTTP headers)

Pored serverskih promenljivih u nizu $_SERVER u tabeli iz prethodnog clanka, u istom nizu se nalaze i HTTP zaglavlja, Ova zaglavlja salje pretrazivac i ona obicno sadrze informacije o pretrazivacu.

Upotrebom ovih zaglavlja mozete saznati vise o pretrazivacu korisnika, na primer, kojim tipovima skupova karaktera moze da rukuje, sa kojim jezicima radi, i drugo.

Tabela - HTTP promenljive serveraIn addition to the server variables in array $_SERVER in the table in the previous article, the same array also includes HTTP headers. This headers, browser sends and they usually contain information about the browser.

By using these headers you can learn more about the user's browser, for example, what type of character sets can be handled, with which languages works, and other.


Table - HTTP server variables
Thursday, July 21, 2016

Tabela opste promenljive na serveru (Table general variables on the server)

U PHP-u postoji superglobalni niz $_SERVER, koji sadrzi informacije o tome sta se desava sa odredjenom web aplikacijom. 

Tabela - opste promenljive na serveruOve promenljive servera su dobre zato sto daju malo vise informacija, na primer, ime skripta koji radi: 

Thursday, July 14, 2016

Upotreba dugmadi pomocu atributa Value dugmeta Submit (Using buttons with attribute Value of button Submit)

Podatke mozete poslati u PHP skript pomocu atributa value dugmeta submit. Ova vrednost se moze procitati u PHP skriptu, zbog cega ne morate da koristite skrivene kontrole za slanje podataka.

Primer: ovo cete dobiti ako svakom dugmetu submit date isto ime, u ovom primeru to je "mojedugme3", a ime dugmeta dodelite atributu value:

<form name="forma1" action="php-dugmad-3.php" method="post">
<input type="submit" name="mojedugme3" value="dugme 1">

</form>

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Tuesday, July 12, 2016

Upotreba dugmadi sa dugmadima tipa Submit (Using buttons with buttons type Submit)

Ako na Vasoj web stranici napravite tri razlicite HTML forme, svaka od njih treba da ima svoje dugme Submit. Kada korisnik izabere neko od ovih dugmadi, podaci iz forme se salju do PHP skripta:

<form name="forma1" action="php-dugmad-2.php" method="post">
<input type="submit" value="Dugme 1">

</form>

Da biste podatke poslali nazad do PHP skripta, dodacete u svaku formu po jednu skrivenu kontrolu. U svakoj kontroli ce biti ime dugmeta  koje je izabrano. 

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Sunday, July 10, 2016

Upotreba dugmadi sa JavaScript-om i skrivenom kontrolom (Using buttons with JavaScript and hidden control)

Dugmad se razlikuju od ostalih kontrola, posto kada ih kliknete, ne ostaju kliknuta, sto znaci da se informacija o tome ne salje sa formom. 

Ako zelite da u PHP-u odredite koje je dugme korisnik kliknuo, jedan nacin je da pomesate JavaScript i skrivenu kontrolu.

Primer: kada korisnik klikne dugme, JavaScript iz primera smesta ime dugmeta u skrivenu kontrolu pod imenom "dugme", a onda se uz pomoc funkcije submit rezultat salje do skripta php-dugmad-1.php.

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML forme</title>
</head>

Saturday, July 9, 2016

Citanje prebacenih fajlova (Retrieving uploaded file data)

Nakon sto prebacite fajl, mozete mu pristupi iz PHP-a. Za pristup prebacenim fajlovima mozete da koristite funkciju fopen. Funkcija fopen otvara fajl ili URL.

fopen(ime_fajla, pristup_fajla)
ime_fajla - obavezan parametar. Odredjuje fajl ili URL za otvaranje.
pristup_fajla - obavezan parametar. Odredjuje vrstu pristupa koja vam je potrebna u fajlu.

Moguce vrednosti:

."r" - samo za citanje. Pocinje na počctku fajla.
"w" - samo za pisanje. Otvara i brise sadrzaj fajla ili stvara nov fajl ako on ne postoji.
"a" - samo za pisanje. Otvara i pise na kraju fajla ili stvara nov fajl, ako on ne postoji.
"x" - samo za pisanje. Stvara nov fajl. Vraca netacno i gresku ako fajl vec postoji.

"r+" - citanje/pisanje. Pocinje na pocetku fajla.
"w+" - citanje/pisanje. Otvara i brise sadrzaj fajla ili stvara nov fajl ako on ne postoji.
"a+" - citanje/pisanje. Cuva sadrzaj fajla pisanjem na kraju fajla.
"x+" - citanje/pisanje. Stvara nov fajl. Vraca netacno i gresku ako fajl vec postoji.