Website Development Prices

Search Blog

Wednesday, April 27, 2016

Upotreba lokalnog domena promenljive (Using local scope of variable)

Domen promenljive je oblast u kodu u kojoj je ta promenljiva vidljiva. 

Primer: ako negde u kodu koristite promenljivu po imenu $brojac:

$brojac = 2;
.
.
.
.
.

Nastavak primera: ta ista promenljiva se koristi i kasnije:

$brojac = 2;
.
.
.
.
.

$brojac = 50;
.
.
.
.
.

Objasnjenje: dok kod bude rastao, moze se desiti da u njega uvedete novu promenljivu sa imenom $brojac, zaboravljajuci da vec imate promenljivu sa tim imenom, sto dovodi konfilkta jer promena jedne promenljive menja i drugu, zato sto za PHP to su iste promenljive. Resenje ovakvog konflikta su funkcije jer funkcija razlaze kod.

Monday, April 25, 2016

Vracanje referenci iz funkcija (Returning references from functions)

Vracanje referenci iz funkcija se desava ako vam je potrebno da "setate" reference po svom kodu. Reference ukazuju na istu lokaciju u glavnoj memoriji. 

Primer: ako promenljivu $vrednost podesite na 4, mozete da napravite referencu na tu promenljivu.

$vrednost = 4;

$referenca = & $vrednost;

Objasnjenje: sada je $referenca referenca na $vrednost, tako da ukazuje na isti podatak u memoriji kao i $vrednost. Ako promenite jedno, menjate i drugo.

Primer 2: kako radi program koji vraca reference iz funkcije. Kreiracemo funkciju koja ce uzeti referencu i samo vratiti tu referencu.

function &vrati_referencu(& $referenca){
return $referenca;

}

Objasnjenje: ova funkcija vraca referencu, tako ispred imena funkcije koristite znak &.

Takodje, znak &, cete koristiti i kada uzimate vrednost iz funkcije koja vraca referencu.

Primer 3: pravimo referencu na $vrednost, koju cemo proslediti u funkciju i koristicemo tu referencu da povecamo vrednost koja se nalazi u promenljivoj $vrednost.

Saturday, April 23, 2016

Kreiranje tabele 1 - svaki drugi red tabele razlicite boje (Creating table 1 - every second row of the table in color)

Pitanje: kreiranje tabele 1 - svaki drugi red tabele razlicite boje.

Resenje: klasa na elementu <tr> i svojstvo: background-color.

Primer:

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Kako da napravite tabelu 1</title>

<meta charset="UTF-8"/>
<meta name="description" content="Description that search reads" />
<meta name="keywords" content="page keywords, keywords" />
<meta name="author" content="Marija Rikic">
<link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.jpg">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>


Vracanje liste iz funkcije (Returning list from function)

Vracanje liste iz funkcije je koristan nacin da vratite vise vrednosti pomocu samo jednog poziva funkcije. 

Primer: koristicemo istu funkciju iz prethodnog clanka, dupliranje_niza.

function dupliranje_niza($niz)
{
for($indeks_petlje = 0; 
$indeks_petlje < count($niz); 
$indeks_petlje++){

$niz[$indeks_petlje] *= 2;
}

return $niz;
}

Objasnjenje: funkciji je prosledjen niz. Funkcija duplira svaki element niza i vraca niz. Kada se vrati niz mozete ga dodeliti listi promenljivih:

list($prvi, $drugi, $treci, $cetvrti, $peti) = dupliranje_niza($niz);


Wednesday, April 20, 2016

Vracanje niza iz funkcije (Returning arrays from functions)

Ako vam je potrebno da funkcija vrati ceo niz, koristite iskaz return.

Primer: ako vam je potrebna funkcija koja duplira vrednosti u nizu, koja je se zove dupliranje_niza. Prvo cemo proslediti parametar (niza) toj funkciji. Zatim cemo u telu funkcije pomocu petlje proci kroz sve elemente, duplirati ih i sve to ponovo staviti u niz, koji ce biti prosledjen nazad. Na kraju cemo taj niz pomocu iskaza return vratiti nazad. 

function dupliranje_niza($niz)
{
for($indeks_petlje = 0; 
$indeks_petlje < count($niz); 
$indeks_petlje++){

$niz[$indeks_petlje] *= 2;
}
return $niz;
}

Primer 2: prosledjivanje niza u funkciju,  a ona vraca niz sa elementima u kome su svi elementi duplirani.

Sunday, April 17, 2016

Vracanje vrednosti iz funkcija (Returning values from functions)

Funkcije su napravljene da bi vracale vrednosti. Do sada smo koristili ugradjene PHP funkcije koje su vracale vrednosti. 

Ako zelite da iz funkcije vratite vrednost, mozete da koristite iskaz return.

Primer:

return (vrednost);

Objasnjenje: zagrade koje cine da return izgleda kao funkcija, iako je rec o iskazu, nisu obavezne. 

Primer 2: PHP nema funkciju za dizanje na kvadrat, ali mozete sami da je napravite.

Saturday, April 16, 2016

Kako da napravite horizontalni navigacioni meni (How to create a horizontal navigation menu)

Pitanje: kako da napravite horizontalni navigacioni meni?

Resenje: podesavanjem elemenata li da budu u istom redu, pomocu svojstva display: inline.

Primer:

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Kako da napravite horizontalni navigacioni meni</title>

<meta charset="UTF-8"/>
<meta name="description" content="Description that search reads" />
<meta name="keywords" content="page keywords, keywords" />
<meta name="author" content="Marija Rikic">
<link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.jpg">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

Friday, April 15, 2016

Kreiranje promenljive liste argumenata (Creating a variable list of arguments)

U funkcije u PHP-u mozete proslediti promenljivi broj argumenata, sto nije isto kao definisanje podrazumevanih argumenata. Mozete istu funkciju da pozivate razlicitim brojem argumenata. Sve argumente mozete preuzeti, pomocu specijalne funkcije, a ne pomocu podrazumevanih vrednosti. Mozete proslediti koliko god zelite argumenata.

Primer: ako imate funkciju joiner, koja spaja stringove, mozete je pozvati ovako:

joiner("Ja", "volim");
joiner("Ja", "volim", "motore.");

joiner("Ja", "volim", "Suzuki", "motore.");

U funkciji joiner mozete koristiti jednu od tri PHP funkcije za dobijanje broja argumenata, svakog od argumenata i niza koji sadrzi sve argumente koje ste prosledili. 

Monday, April 4, 2016

Kako da napravite navigacioni meni sa podnavigacijom (How to create a navigation menu with subnavigation)

Pitanje: kako da napravite navigacioni meni sa podnavigacijom?

Resenje: dodacemo ugnjezdenu listu i stilizovati boje, ivice i svojstva veza stavki te nove liste. 

Primer:

HTML kod

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Kako da napravite navigacioni meni sa podnavigacijom</title>

<meta charset="UTF-8"/>
<meta name="description" content="Description that search reads" />
<meta name="keywords" content="page keywords, keywords" />
<meta name="author" content="Marija Rikic">
<link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.jpg">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>