Website Development Prices

Search Blog

Wednesday, November 9, 2016

Joomla Instalacija sa XAMPP-om (Joomla Installation with XAMPP)

1. Pokrenite XAMPP. Pokrenite Apache i MySQL klikom na Start dugme.
2. Otvorite phpMyAdmin, kliknite na Admin u liniji MySQL-a ili ukucajte u address bar http://localhost/phpmyadmin/.
3. Kliknite na karticu Databases, u prvo polje upisite ime baze podataka, u ovom primeru, joomla2,  a u drugo polje odaberite odgovarajuci Collation, u ovom primeru, utf8_unicode_ci, pa klik na dugme Create.


Tuesday, November 1, 2016

Upotreba jednog PHP dokumenta (Using one PHP document)

Do sada smo koristili web aplikacije koje su imale dva dokumenta. Jedan sa HTML kodom koji je prikazivao stranu za prikupljanje podataka od korisnika, a drugi sa PHP kodom cija strana je interpretirala i rukovala tim podacima.

Primer: ako zelite da od korisnika saznate koji je njegov omiljen motor, a da onda zelite da tom ime prikazete. Sve to treba da uradite u jednom PHP dokumentu. Da biste sve to stavili na jedan dokument, treba da mozete da odredite da li je to prvi dolazak na dokument tj. stranu. Ako jeste, treba da prikazete stranu za prikupljanje podataka. Ako je korisnik vec uneo svoj omiljen motor, treba da to procitate.

Upotrebicemo polje za unos teksta "ime-motora" i tu cemo da stavimo ime omiljenog motora. Ako tu postoje podaci. onda ime treba da se prikaze. Ako ne postoje podaci, treba da prikazete polje za unos teksta i da od korisnika zatrazite da unese ime omiljenog motora.

Prekopiracemo fajl phptekst.php iz clanka "Preuzimanje podataka iz polja za unos teksta (Retrieving data from text fields)", koji se nalazi u folderu htdocs, foldera xampp. U mom primeru, putanja je C:/xampp2/htdocs/PHPtuts/polje-za-unos-teksta/phptekst.php i kopirati u novo kreirani folder jedan-php-dokument.