Website Development Prices

Search Blog

Saturday, June 12, 2021

Kako instalirati XAMMP - Windows? (How to install XAMMP - Windows?)

1) Prvo skinite zadnju verziju XAMPP-a. (otvorice se u novom tabu)


Ja sam izabrala zadnju verziju, PHP 8.

2) Pronadjite instalaciju koju ste sad skinuli i kliknite dva puta (levi klik) da biste pokrenuli instalaciju XAMPP-a.