Website Development Prices

Search Blog

Friday, September 25, 2015

Koriscenje if iskaza (Using if statement)

if(izraz)
iskaz

Izraz je izraz cija vrednost moze da se proceni na tacno ili netacno. Npr: ako je 7 > 3, on vraca tacno. Ako je vrednost izraza tacno, iskaz se izvrsava. Ako je vrednost izraza netacno, iskaz se ne izvrsava. 

Upotrebom iskaza if, u skripti mozete da donosite odluke  u trenutku izvrsenja. Te odluke se zasnivaju na trenutnim vrednostima  podataka, kao sto su npr:

 • tekst koji je korisnik uneo  na web strani npr. lozinka
 • vrednosti koje se vracaju iz baze podataka npr. raspolozive zalihe
 • podaci koji su preuzeti sa drugog websajta npr. cene
Primer:


<?php

$kubikazamotora = 150;
if ($kubikazamotora < 200)
echo "Nice motorcycle.";

?>

Ucitavanje podataka odredjenim redosledom-odredba Order by (Loading data in a certain order-clause Order by)

Odredba order by sortira redove po redosledu vrednosti iz jedne ili vise kolona navedenih u iskazu select.

Primer:

select ime, adresa
from kupci 
order by ime;

Ovaj kod sacuvajte kao orderby.sql.

Objasnjenje:

Ovaj upit vraca imena poredjana po abecednom redu i adrese kupaca.

1.  Otvorite phpmyadmin tako sto cete pokrenuti XAMPP. Kliknite na Admin u liniji MySQL-a ili ukucajte u address bar http://localhost/phpmyadmin

2. Izaberite bazu podataka volimmotore. Kliknite na karticu SQL.
3. Unesite kod iz fajla orderby.sql i kliknite na dugme "Go".

Saturday, September 19, 2015

Upotreba drugih imena za tabele-alijasi (The use of other names in the table-aliases)

Privremeno nazvati kolonu drugim imenom su alijasi. Alijase mozete da zadate na pocetku teksta upita i da ih potom koristite u preostalom delu upita. Alijasi su cesto korisni i kao skracena imena. 

Upit iz prethodnog clanka se moze napisati

select k.ime 
from kupci as k, porudzbine as p, stvari_porudzbina as sp, 
motori as m
where k.sifrakupca = p.sifrakupca
and p.brojporudzbine = sp.brojporudzbine
and sp.brojmotora = m.brojmotora

and m.imemotora like '%KTM%';

Ovaj fajl sacuvajte kao alijasi.sql.

Objasnjenje:
U delu upita koji sadrzi deklaracije tabela koje nameravte da koristite, treba da dodate odredbu AS iza imena svake tabele za koju deklarisete alijas. 

Ako zelite da spojite tabelu samu sa sobom upotrebite alijase. Ovakvo spajanje korisno je ako zelite da nadjete sve redove u tabeli koji sadrze istu vrednost. Na primer, ako hocete da nadjete sve kupce koji zive u istom gradu - za istu tabelu (kupci) zadajte dva alijasa.

Primer 1:

select k1.ime, k2.ime, k1.grad
from kupci as k1, kupci as k2
where k1.grad = k2.grad
and k1.ime != k2.ime;

Objasnjenje:

Upit smo sastavili kao da umesto jedne tabele kupci, imamo dve razlicite tabele, c1 i c2, koje spajamo preko kolone grad. Ali nam je bio potreban jos jedan uslov k1.ime != k2.ime, da bismo iskljucili redove u kojima je kupac povezan sam sa sobom. 

Wednesday, September 16, 2015

Operatori za rad sa stringovima (Operators for work with strings)

U PHP-u postoje dva operatora za rad sa stringovima:

 • operator konkatenacije (.)
 • operator spajanja i dodele (.=)
Prvi operator spaja operande sa leve i desne strane u jedan string. 

Drugi operator dodaje operand sa desne strane operandu sa leve strane.

Primer:

<?php

$motori = "Ja volim ";

echo "\$motori = ", $motori, "<br>";
echo "\$plavi = \$motori . \"plavi\"<br>";

$plavi = $motori . "plavi ";
echo "motor \$plavi = ", $plavi, "<br>";
echo "\$plavi .= \"Suzuki.\"<br>";

$plavi .= "Suzuki.";
echo "motor \$plavi = ", $plavi, "<br>";

?>

Ovaj fajl sacuvajte kao operatori-za-stringove.php.

Rezultat:

$motori = Ja volim
$plavi = $motori . "plavi"
motor $plavi = Ja volim plavi
$plavi .= "Suzuki."
motor $plavi = Ja volim plavi Suzuki.


In PHP, there are two operators to work with strings:

 • concatenation operator (.)
 • concatenating assignment operator (. =)

The first operator connects the operands on the left and right side in a single string.

Another operator adds operand from the right to operand on the left.

Example:

<?php

$motobikes = "I love ";

echo "\$motobikes = ", $motobikes, "<br>";
echo "\$blue = \$motobikes . \"blue\"<br>";

$blue = $motobikes . "blue ";
echo "motobike \$blue = ", $blue, "<br>";
echo "\$blue .= \"Suzuki.\"<br>";

$blue .= "Suzuki.";
echo "motobike \$blue = ", $blue, "<br>";

?>

Save this file as operators-forstrings.php.

Result:

$motobikes = I love
$blue = $motobikes . "blue"
motobike $blue = I love blue
$blue .= "Suzuki."
motobike $blue = I love blue Suzuki.


Pronalazenje redova koji se ne poklapaju (Finding rows that do not match)

Drugi osnovni tip koji se koristi u MySQL-u jesu levi spojevi (eng. left join). 

U prethodnim primerima bili su ucitani samo redovi u kojima je postojalo poklapanje izmedju odataka.  Ako zelimo redove u kojima to nije slucaj, npr. klijente koji nikad nista nisu kupili ili motore koje jos niko nije kupio.

Resenje je da upotrebite levi spoj. Takav spoj uparuje redove dveju tabela na osnovu odredjenog uslova. Ako u tabeli na desnoj strani ne postoji red koji bi odgovarao redu tabele na levoj strani , skupu rezultata se dodaje red koji, umesto vrednosti iz kolone desne tabele, sadrzi vrednost NULL. 

Primer 1 (ovaj kod sacuvajte kao pronalazenje-redova.sql):

select kupci.sifrakupca, kupci.ime, porudzbine.brojporudzbine
from kupci left join porudzbine

on kupci.sifrakupca = porudzbine.sifrakupca;

Objasnjenje:

Levim spojem povezane su tabele kupci i porudzbine. Sintaksa uslova spajanja u ovom tipu spoja nesto drugacija - uslov spajanja sadrzi i odredbu on.

Tuesday, September 15, 2015

Sadrzaj je “Kralj”


Jedan aspekt određivanja željene publike za vaš websajt je određivanje koga želite da dosegnete. do, što zahteva razumevanje onoga što imate za ponuditi posetiocima vašeg websajta, i sada i u budućnosti.

Vi možda imate veliku biblioteku “kako” sadržaja, dosta dobrih videa, jedinstvenu foto galeriju, ili dobar alat za koji su ljudi zainteresovani da koriste. Svaki od njih može biti vredan u izgradnji svetske klase websajta koji se pokazuje dobro u ptraživačima.

Sadržaj koji imate na raspolaganju uticaće na vaše ključne reči istraživanja i web arhitekturu, zato što sadržaj vašeg websajta je glavni izvor informacija koje ptreživači koriste kako bi se utvrdilo o čemu je vaš websajt. Vi, trebate relevantan sadržaj da bi čak bili “u igri” u pretrazi (tj. ako neko traži rukavicu za bejzbol za levoruke i vi nemate sadržaj relevantan rukavici za bejzbol za levoruke, šanse su dobre da se nećete rangirati za tu pretragu upita).

Razumevanje publike i pronalazenje nise


Deo SEO plana je otkrivanje na koga ciljate sa vašeg websajta. Ovo nije uvek tako lako utvrditi. Zato postoji mnogo faktora, uključujući konkurenciju, posebne prednosti ili slabosti vlastite kompanije.
Mapiranje svojih proizvoda i usluga

Uspešan SEO zahteva temeljno razumevanje same poslovne organizacij. Šta proizvodi, usluge i vrste informacija i resursa koje vaša kompanija mora ponuditi?

Kao što sam već pomenula u prethodnom članku, kritična SEO aktivnost je shvatiti ko je u potrazi za onim što se pokušava promovisati, što zahteva temeljno razumevanje svih aspekata vaše ponuda. Takođe ćete morati shvatiti široke kategorije tržišta u koje vaši proizvodi spadaju, kao i koja od tih kategorija mogla bi se odnositi na delove vašeg websajta koje želite da napravite. Imajući takve delove na websajtu za tr kategorije, stvorate priliku za dobijanje traženog saobraćaja koji se odnosi na te kategorije.

Takođe treba uzeti u obzir poslovni razvoj i strategiju ekspanzije kompanije na početku procesa planiranja SEO. Razmislite o Amazon.com, koji je započeo kao knjižara, ali se razvio u wen prodavnicu opšte namene. Websajtovi koji prolaze kroz ove vrste promena možda bi trebali znatno se restrukturirati, a takve restrukturiranja mogla bi biti izvor velike SEO glavobolje. Predvidjajući te promene unapred pružate priliku preporučiti arhitektonske pristupe rešavanju tih promena.

Koji su SEO strateski ciljevi?


Iako SEO nije lek za sve za kompanije, to se može uklopiti u kompaniije celokupnog poslovanja strategija na nekoliko kritičnih načina.

 • Vidljivost (brendiranje)
 • Websajt Saobracaj
 • Visok ROI (Povrat Na Investiciju

Vidljivost (brendiranje)

Potrošači pretpostavljaju da je najbolji položaj u pretraživačima kao poput pečata odobrenja . Ovi korisnici veruju da sigurno kompanije nije se mogla rangirati visoko u pretrazivačima, ako kompanija nije bila jedna od najboljih u svom području, zar ne? Što nije tačno.

Dakle, za kritične nazive robnih marki, SEO treba raditi ka poboljšanju rangiranja u pretražiivačima. Nekim kompanijama biće potrebna pomoć za njihovo ime kompanije.

Zašto se ime neke kompanije rangira bolje od imena druge kompanije?Sta je Na-Stranici SEO?

Prvi i osnovni korak u SEO optimizaciji je “On Page” (Na-Stranici) optimizacija.

Na-Stranici SEO obuhvata:

1. sređivanje tj. prilagođavanje programskih elemenata HTML tagova:

 • meta podaci u zaglavlju,
 • alt tagovi slika,
 • sidro-tekst linkova,
 • title tagove,
 • strong i h1, odnosno tagove naslova
Vise o ovim pojmovima mozete pogledati na stranici Definicije.

2. dobra struktura websajta

3. kreiranje mape sajta

4. W3C validacija

Ukratko to je optimizacija onog dela sajta koji ne vide posetioci a Google ih svakodnevno skenira i prema njima između ostalog vrednuje vaš sadržaj.

Sta je Van-Stranice SEO?


Najkompleksnija faza procesa: 
 • Link/Baner na top posećenim portalima 
 • Članci na tematskim portalima 
 • Indirektna razmena linkova 
 • Postovi na forumima 
 • PR objave 
 • Podela sadržaja na: Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, itd.