Website Development Prices

Search Blog

Sunday, December 20, 2015

7 Najvecih Gresaka u Prodaji


1. Niste opsednuti prodajom
2. Ne slušate svoje kupce
3. Niste empatični
4. Govorite o karakteristikama umesto o koristima
5. U kupcu vidite protivnika
6. Niste skoncentrisani
7. Ne hvatate beleške

1. Niste opsednuti prodajom

Kao prvo, morate da volite posao koji radite - u ovom slučaju prodaju, i da mu budete potpuno posvećeni. Ima mnogo ljudi koji se bave prodajom, i koji se zovu prodaocima, komercijalistima, saradnicima, menadžerima prodaje itd., a koji sami sa sobom nisu raščistili da li žele da se bave ovim poslom. Kako je u procesu prodaje "ljudski faktor" od suštinskog značaja, posledice ovakvih nerazjašnjenih unutrašnjih dilema su nedovoljno samopouzdanje, nesigurnost i neizbežno - neuspeh.

Ako hoćete da budete uspešan prodavac, morate da budete apsolutno i potpuno "opsednuti" svojim poslom. Prvo, morate da budete ubeđeni da svojim proizvodom ili uslugom možete da zadovoljite potrebe svojih kupaca. Drugo, dok radite, morate da budete potpuno posvećeni svom poslu. To znači da nema "gledanja na sat", razmišljanja o tome kako bi bilo lepo da napravite pauzu i malo prošetate po gradu ili koji film bi mogli da odgledate u bioskopu. To, naravno, ne znači da treba da se odreknete ovih stvari i da sve vreme mislite na svoj posao.


To samo znači da za ove stvari nema mesta dok radite. Morate da sklopite ugovor sa samim
sobom, da budete disciplinovani i da se za vreme svog posla ponašate na onaj način koji jedino garantuje uspeh.

Ono što prodaju kao posao čini "čistim" i transparentnim i što ne ostavlja prostor za nedoumice i različita tumačenja je činjenica da su moguća samo dva ishoda: ili nešto uspete da prodate ili ne. Kako se prodaja sastoji u tome da ugovarate sastanke sa kupcima i razgovarate sa njima, nemojte sebi dozvoliti da upadnete u "paralizu zbog analize", ili da sami sebe zavaravate da duge i obimne pripreme čine prodaju. Pripreme jesu neophodne, ali ako želite da prodate svoju ideju, uslugu ili proizvod, morate da "okrećete" telefone svojih kupaca, ugovarate sastanke i razgovarate sa njima.

2. Ne slušate svoje kupce

Najlakše ćete razlikovati uspešne prodavce od neuspešnih ako gledate kako komuniciraju sa svojim kupcima. Ako prodavac sve vreme govori ne dozvoljavajući kupcu da dođe do reci, ako insistira na svojim stavovima pokušavajući da nadglasa i nadjača kupca, ako pokušava da mu održi "predavanje", svi su izgledi da se radi o neuspešnom prodavcu. Za razliku od

njih, uspešni prodavci ohrabruju kupca da govori o sebi i svojim problemima, jer je to jedini način da saznaju dragocene informacije koje će povezati njihov proizvod ili uslugu sa jedinstvenim potrebama ili brigama kupca. Suština prodaje se sastoji u tome da pomognete svom kupcu da resi svoj problem, a ne da mu "utrapite" svoj proizvod ili uslugu po svaku cenu, jer će samo tako da se uspostavi poverenje između Vas i kupca koje je od vitalnog značaja, kako za konkretnu, pojedinačnu transakciju, tako i za Vaš dugoročni odnos. 

Evo nekoliko saveta:

  • Istraživanja pokazuju da prvih deset ili petnaest sekundi koje provedete sa kupcem imaju ogroman uticaj na dalji tok sastanka. Da li će Vas kupac percipirati kao preduzimljivu ili defanzivnu osobu, otvorenu ili zatvorenu, osobu koja želi da pomogne ili njime manipuliše, zavisi od tih petnaestak sekundi. Zbog toga vodite računa da to vreme iskoristite da ostavite pozitivan utisak i saopštite onu poruku koju zaista želite da kupac čuje.
  • Dozvolite kupcu da završi svoju rečenicu - nikada ga ne prekidajte. S druge strane, stavite mu do znanja da može da Vas prekine u svakom trenutku ukoliko mu je potrebno neko dodatno objašnjenje ili informacija. 
  • Kada Vam kupac uputi direktno pitanje, Vaš odgovor treba da bude kratak i jezgrovit.
  • Slušanje ne znači samo obraćanje pažnje na ono što kupac izgovori, jer verbalna komunikacija čini samo manji deo ukupne komunikacije. Vodite računa da "pratite" i "uhvatite" sve neverbalne signale i poruke koji Vam mogu biti od neprocenjive koristi. Ukratko - ako dozvolite kupcu da Vam saopšti sve ono što je za njega važno, izdvojićete se iz ogromne mase prodavaca koji jednostavno previše pričaju, a to je već dovoljno za početak.

3. Niste empatični

Većinu prodavaca ne zanima razlog zbog koga je njihov kupac kupio proizvod ili uslugu. Njih ne zanima o čemu njihovi kupci razmišljaju ili kako se osećaju kada donose odluku o kupovini. Za njih je jedino važno da je posao zaključen i da je ostvarena zarada. Ipak, ovakve prodaje u kojima se kupac odlučuje na prodaju bez mnogo razmišljanja (kao da, maltene, prodavac nije ni potreban) su izuzetak, a ne pravilo. 

Pravilo je da će kupci kupiti proizvod od onih prodavaca koji pokazuju interes i brigu a njihove probleme ili dileme i koji se ponašaju kao savetnici koji su tu da im pomognu. Zbog toga je važno za sve prodavce koji razmišljaju dugoročno i koji žele da zadrže svoje klijente da budu empatični, da na stvari gledaju iz ugla svog kupca i da pokušaju da zadovolje njegove interese. Najbolji način da to ostvarite je da svojim kupcima postavljate adekvatna pitanja i da pažljivo pratite kakve odgovore dobijate. Na kraju, ono što je veoma važno pokušajte da budete iskreni, jer to je ono što kupci od prodavaca najmanje očekuju.

4. Govorite o karakteristikama umesto o koristima

Prodavci moraju dobro da poznaju svoje proizvode ili usluge, kako bi to znanje mogli da iskoriste u komunikaciji sa kupcem u skladu sa njegovim potrebama i željama. Mnogi prodavci prave veliku grešku na taj način što kupce nepotrebno opterećuju karakteristikama proizvoda (tehničkim odlikama ili stručnim detaljima) koji su za većinu kupaca nerazumljivi, nezanimljivi i zamorni, pa samim tim i nepotrebni, umesto da govore o koristima koje proizvod ili usluga imaju za konkretnog kupca (u skladu sa njegovim prethodno utvrđenim potrebama i interesima). Proizvod ne prodaju karakteristike, već koristi koje on pruža i kada počnete da govorite o njima, počinjete da govorite jezikom koji
razume svaki kupac.

5. U kupcu vidite protivnika

Mnogi prodavci u svojim kupcima vide protivnike koje treba da nadmudre, "preveslaju žedne preko vode" ili nad kojima treba da dominiraju da bi im nešto prodali. Problem nije samo u tome što je takav stav potpuno netačan, grub, arogantan i asocijalan, već i u tome što je neprofesionalan i kontraproduktivan.

Nema nikakvog opravdanja za prodavce koji svojim nastupom i načinom komunikacije stvaraju od svojih klijenata neprijatelje umesto saveznika. Uprkos tome što je prodavcima teško u to da poveruju, većina kupaca želi da uspostavi korektne i prijateljske odnose sa svojim prodavcima. Najbolji način prodaje je onaj u kome dobijaju i kupac i prodavac, i u kome su obojica svesni te činjenice.

Kada kupac nešto od Vas kupuje, on prevashodno kupuje korist koji mu Vaš proizvod ili usluga donose, i to je ono o čemu morate da vodite računa. Ponašajte se prema svom kupcu kao prema osobi sa kojom želite da sarađujete i sa kojom želite da uspostavite odnos međusobnog poverenja. Neka njegov cilj postane Vaš cilj, a Vaš profit će doći kao posledica takvog stava.

6. Niste skoncentrisani

Istraživanja pokazuju da se prosečan prodavac faktički bavi prodajom (u direktnom kontaktu sa kupcem) manje od 5 i po sati nedeljno. To znači da se prodajom ne bavite svakog sata - svakog radnog rada, već da se većim delom bavite drugim stvarima: 

  • pripremama za sastanke 
  • ugovaranjem sastanaka
  • pisanjem ponuda
  • administracijom itd. 

Zbog toga je veoma važno da onog trenutka kada se nađete licem u lice sa kupcem budete skoncentrisani, da u svakom trenutku znate šta radite, šta govorite i šta hoćete. 
Ne smete dozvoliti da budete dekoncentrisani, jer ćete tako dekoncentrisati i svog kupca. Ne smete dozvoliti da Vam misli odlutaju, jer time dovodite u opasnost čitav razgovor i ostvarenje svojih ciljeva. 
Jedini način da zaslužite pažnju svog kupca je da mu poklonite svoju, istu takvu, nepodeljenu pažnju. Ne zaboravite da Vam kupac saopštava, direktno ili indirektno najvažniju stvar koju ćete čuti tog dana, a to je da li će da kupi ili ne ono što mu nudite i zašto. Ukoliko se u potpunosti ne posvetite svom kupcu atmosfera poverenja se neće uspostaviti, a upravo je to ono što Vam je neophodno.

7. Ne hvatate beleške

Tokom intervjuisanja kupca "hvatanje" beleški je od ogromnog značaja, iako mnogi prodavci iz neobjašnjivih razloga ne koriste ovo dragoceno sredstvo koje im stoji na raspolaganju. Zbog čega je "hvatanje" beleški važno? Pre svega zato što će Vam pomoći da uspostavite ozbiljan i profesionalan odnos sa kupcem.

Kada pred sebe stavite svoju agendu i počnete da beležite, pokazujete da ste profesionalac, da ste organizovani, da volite da stvari držite pod kontrolom, i ono što je najvažnije, pokazujete da ste zainteresovani da saznate koji su interesi Vašeg kupca. On treba da se oseti važnim, kao filmska zvezda koja daje intervju, ili politički lider koji drži konferenciju za štampu. Zapisujući ono što smatrate da je važno, kupcu stavljate do znanja da ste došli do njega da naučite više o njegovim potrebama, što svakom kupcu mora da prija i imponuje. S
druge strane, kada beležite u svoju agendu ono što smatrate važnim, kupac se oseća obaveznim da Vam pruži prave i detaljne informacije, a upravo je to ono što Vam treba da bi proces prodaje uspešno vodili i priveli kraju.

Svaka prodaja se može podeliti u četiri faze:

1. Kontaktiranje potencijalnih kupaca, u kojoj prodavac uspostavlja prvi kontakt (najčešće telefonom) sa novim, potencijalnim kupcima u nameri da utvrdi da li ima mogućnosti za uspostavljanje saradnje. 
2. Intervjuisanje kupca, tokom koje prodavac saznaje koje su potrebe i želje kupaca, kao i da li njegovi proizvodi ili usluge mogu da zadovolje te potrebe.
3. Prezentacija, tokom koje prodavac pokazuje na koji način njegovi proizvodi ili usluge mogu resiti probleme kupca, koje je utvrdio tokom prethodne faze.
4. Zaključenje prodaje, kada prodavac od kupca zatraži da kupi proizvod.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.