Website Development Prices

Search Blog

Friday, December 11, 2015

Email Marketing - Elementi Email-a


  • Koristite samo CC: kada je važno za one koje CC: treba da znaju o sadržaju e-pošte. Prekomerna upotreba može izazvati da Vaš e-pošta bude ignorisana.
  • Nemojte koristiti povratnicu RR na svakom email-u. Na to se gleda kao nametljivo, neugodno i može biti odbijeno od druge strane.
  • Uključite adrese u polje To: za one od kojih želite odgovor.
  • Uključite adrese u CC: polje za one koje obavestavate o sadrzaju e-poruke..
  • Proverite da li je vaše ime ispravno prikazano u From: polju.
  • Setite se da uklonite adrese iz To :, CC; i BCc: polja za one koji ne moraju videti vas odgovor.
  • Uvek izaberite kratak naslov poruke. Ne stavljanje naslova (Subject:) može biti oznaceno kao nezeljena posta (spam).
  • Nikada ne izlažite vaše prijatelje ili email adrese vasih kontakata, strancima, stavljanjem sve u To: polje. Koristite BCc:.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.