Website Development Prices

Definicije

PPC (eng. Pay Per Click) je model internet marketinga u kojem oglašivači plaćaju naknadu svaki put kad jedan od njihovih oglasa je kliknut. U osnovi, to je način kupovine poseta na vasem websajtu, a ne pokušavate "zaraditi" te posete organski.

Vertikalna nisa (vertical niche) - grupe kompanija koje sluze jedni druge specijalizirane potrebe i da ne sluze sire trziste. Vertikalno trziste cvrsto je usmereno na zadovoljavanje potreba jedne specificne industrije. Vertikalna trzista usmerena su na jednu nisu, kao sto je stvaranje softvera za plate za start-up internetsku kompaniju.

Sirov saobracaj (raw traffic) znaci, tacno koliko pregleda stranica se ucitava, bez obzira na IP posetioca. Npr. ako neko poseti Vasu stranicu i klikne na 50 razlicitih stranica, tada je broj za sirov saobracaj ce biti 50.

Crawlable je kad websajt ili deo websajta omogućava svojim stranicama da budu indeksirane od strane pretrazivaca.

HTML (eng. HyperText Markup Language) je opisni jezik specijalno namenjen opisu web stranica. Pomoću njega se jednostavno mogu odvojiti elementi kao što su naslovi, paragrafi, citati i slično. Pored toga, u HTML standard su ugradjeni elementi koji detaljnije opisuju sam dokument kao što su kratak opis dokumenta, ključne reči, podaci o autoru i slično. Ovi podaci su opštepoznati kao meta podaci i jasno su odvojeni od sadržaja dokumenta. Najjednostavnije rečeno, HTML definiše strukturu i sadržaj web stranice.

CSS (eng. Cascading Style Sheets) je jezik formatiranja pomoću kog se definiše izgled elemenata web stranice.

Metapodaci (eng. metadata, meta data, metainformation) skup podataka koji opisuje i daje podatke o ostalim podacima. Najvažniji meta podaci su: meta opis i meta ključne reči.

SERPs (eng. Search Engine Result Pages) - stranice s rezultatima pretrazivača.

Opisni meta tagovi (oznake) (eng. Description Meta Tag) su HTML atributi koji pružaju sažeto objašnjenje sadržaja web stranica. Meta opisi najčešće se koriste za rezultat stranice pretrazivača (SERPs) da bi prikazali pregled tj. deo za odredjenu stranicu.

Meta opis oznake, dok nisu važne za rankiranje u pretrazivaču, izuzetno su važni u sticanju korisničkih klikova od SERPs. Ovi kratki paragrafi su prilika da se oglasi sadržaj pretražiocma i da im se stavi do znanja tačno da li data stranica sadrži tačno informacije koje traže.

Meta opis bi trebao sadržati ključne reči inteligentno, ali i stvoriti uverljiv opis koji će tražitelj želeti da klikne. Važno je da meta opisi na svakoj stranici budu jedinstveni. Opis optimalno bi trebao biti između 150-160 karaktera.

Meta ključne reči (eng. Meta Keywords) su specifična vrsta meta tagova koja se pojavljuju u HTML kodu web stranice i pomaže da kaže pretraživačima šta je tema stranice. Meta ključne reči se razlikuju od redovnih ključnih reči, jer se pojavljuju "iza kulisa", u izvornom kodu stranice, a ne uživo, na samoj stranici.

Najvažnija stvar koju treba imati na umu pri odabiru ili optimizaciji svoje meta ključne reči je da budete sigurni da je svaka ključna reč tačno odražava sadržaj Vaših stranica.

Tag naslova stranice (eng. Page Title Tag) tehnički se zove naslov elementa, definiše naslov dokumenta. Tagovi (oznake) naslova se često koristi na stranicama s rezultatima pretrazivača (SERPs) da bi prikazali pregled isečka za odredjenu stranicu, a važni su i za SEO i socijalnu razmenu (mnogi spoljni websajtovi - pogotovo društveni mediji će koristiti tag (oznaku) naslova stranice za web stranicu kao svoju vezu za sidro tekst).

Naslov elementa web stranice treba da bude tačan i kratak opis sadržaja web stranice. Ovaj element je najvažniji i za korisničko iskustvo i optimizaciju pretrazivača. To stvara vrednost u tri specifična područja: relevantnost, pregledavanje interneta (naslov elementa pojavljuje se u tabu) i na stranice s rezultatima pretraživača – SERPs. Kada koristite ključne reči u tagu naslova stranice, pretraživači ce ih označiti (podebljanim slovima) u rezultatima pretraživanja ako je korisnik obavio upit uključujući te ključne reči. To daje korisniku veću vidljivost, a obično znači da ćete dobiti veći broj klikova).

Optimalna dužina za pretraživače - Google obično prikazuje prvih 50-60 znakova u tagu (oznaci) naslova stranice. Ako su vaši naslovi ispod 55 znakova, možete očekivati ​da će se najmanje 95% vaših naslova prikazati ispravno. Imajte na umu da pretraživači mogu odabrati da prikažu drugačiji naslov nego što je dat u HTML-u. Naslovi u rezultatima pretraživanja mogu biti ponovo napisani kako bi ​​odgovarali vašem brendu, korisničkim upitima, ili drugim okolnostima.

Hiperveza (eng. Hyperlink) je link od hipertekstualnog dokumenta ka drugom mestu, aktivira se klikom na označenu reč ili sliku.

Sidro tekst (eng. Anchor Text) je vidljiv tekst koji se može kliknuti u hipervezi, kako bi se sa jednog dela teksta preskočilo na drugi, na jednoj strani.

Važnost prvog sidro teksta - kada dve veze koje ciljaju na isti URL, samo sidro tekst koji se koristi u prvom linku se broji od strane Google-a.

Alt tag (oznaka) tj. alt tekst (alternativni tekst) je reč ili izraz koji se može umetnuti kao atribut u HTML dokumente da bi rekli posetiocima websajta prirodu ili sadržaj slike. Alt tekst se pojavljuje u praznom okviru koja bi normalno trebala da sadrži sliku. Drugačije rečeno, ako se slika ne pojavi, pojaviće se alt tekst. Takodje, alt tekst koriste čitači ekrana, pretraživači koje koriste slepe i slabovidne osobe, da im kaže ono šta je na slici.

WordPress je besplatna platforma za upravljanje sadržajem (CMS) temelji se na PHP i MySQL-u. Značajnosti uključuju dodatke i sistem šablona.

CMS (eng. Content Management System) je sistem za upravljanje sadržajem.

PHP je skriptni jezik prvenstveno namenjen za izradu dinamičnih websajtova i izvodi se na strani servera.

MySQL je besplatan sistem za upravljanje bazom podataka.

Tema/šablon websajta je pre-dizajniran websajt, ili skup HTML/PHP web stranica u koje se može ubaciti sadržaj teksta i slike.

Povratna veza (eng. Backlink ili inbound link) je hiperveza koja s web stranice povezuje natrag na vašu web stranicu ili websajt. Ovi linkovi su važni u odredjivanju popularnosti (ili važnosti) vašeg websajta. Neki pretaživači, uključujući i Google će razmotriti websajt s više povratnih veza relevantnijim na stranicama rezultata pretraživanja (SERPs).

Izgradnja veza van websajta je proces razmene veza (linkova) s drugih websajtova da bi povećali broj povratnih veza ka svom websajtu i broj kvalitetnih povratnih veza. Takodje, ako imate blog koji nije deo websajta, možete povezati stranice s bloga ka Vašem websajtu i obrnuto.

Izgradnja veza unutar websajta vrši se uz pomoć unutrašnjih veza. To su veze koji idu s jedne stranice na jednom websajtu, na drugu stranicu na istom websajtu. Jedan primer je glavna navigacija. Takodje, ako imate blog koji je deo websajta, možete povezati stranice s bloga ka stranicama na websajtu i obrnuto.

Kvalitetna povratna veza je povratna veza koja ukazuje na vaš websajt pomoću ključne reči ili ključne fraze, a pojavljuje se i na websajtu, ili blogu, koji ima istu temu ili temu sličnog sadržaja kao vaš websajt, ili blog.

Popularnost veze je izraz koji se koristi za opisivanje vrednosti websajta, gde se merenja temelje na količini kvalitetnih povratnih veza ka vašim web stranicama. Mnogi pretraživači, uključujući Google koriste popularnost veze u svojim algoritmima kada odredjuju gde je vaš websajt naveden u SERPs.

Prolazne stranice (eng. Doorway page) su web stranice koje su stvorene za spam. Ovo je za indekse spama, indeksa pretraživača umetanjem rezultata za pojedine izraze u svrhu slanja (obično bez vašeg znanja) posetilaca na drugu stranicu. Ovo spada u SEO crnog šešira.

Spam je nebitna ili neželjena poruka poslata preko Interneta, obično, velikom broju korisnika, u svrhu oglašavanja, phishing, širenja zlonamernih programa, itd.


Phishing pokušaj da se dobiju finansijske ili druge povjerljivi podaci od korisnika interneta, obično slanjem e-mail koji izgleda kao da je iz legitimne organizacije, obično financijske institucije, ali sadrži vezu (link) ka lažnoj web stranici koja izgleda isto kao originalna.